Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kversøy Maskin As
Juridisk navn:  Kversøy Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91771022
Storemyra 247 Mjømna 211 Fax:
5954 Mongstad 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 911781298
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/5/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.54%
Resultat  
  
142.82%
Egenkapital  
  
125%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.083.000 17.175.000 22.015.000 38.240.000 33.351.000
Resultat: 474.000 -1.107.000 666.000 -4.067.000 1.070.000
Egenkapital: 66.000 -264.000 1.571.000 649.000 3.361.000
Regnskap for  Kversøy Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.083.000 17.175.000 22.015.000 38.240.000 33.351.000
Driftskostnader -16.402.000 -18.109.000 -21.224.000 -42.283.000 -32.202.000
Driftsresultat 681.000 -935.000 791.000 -4.043.000 1.148.000
Finansinntekter 1.000 0 7.000 193.000 1.000
Finanskostnader -208.000 -173.000 -132.000 -217.000 -80.000
Finans -207.000 -173.000 -125.000 -24.000 -79.000
Resultat før skatt 474.000 -1.107.000 666.000 -4.067.000 1.070.000
Skattekostnad -137.000 236.000 -186.000 1.027.000 -199.000
Årsresultat 337.000 -872.000 480.000 -3.040.000 871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 907.000 1.154.000 1.294.000 1.883.000 1.432.000
Sum omløpsmidler 4.194.000 3.538.000 5.927.000 7.572.000 8.640.000
Sum eiendeler 5.101.000 4.692.000 7.221.000 9.455.000 10.072.000
Sum opptjent egenkapital -234.000 -564.000 480.000 0 1.981.000
Sum egenkapital 66.000 -264.000 1.571.000 649.000 3.361.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 3.000 3.000 531.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 4.952.000 5.646.000 8.276.000 6.101.000
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 4.691.000 7.220.000 9.456.000 10.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.083.000 17.175.000 22.012.000 38.068.000 32.739.000
Andre inntekter 0 0 3.000 172.000 611.000
Driftsinntekter 17.083.000 17.175.000 22.015.000 38.240.000 33.351.000
Varekostnad -5.518.000 -6.440.000 -6.565.000 -12.722.000 -7.557.000
Lønninger -3.665.000 -5.238.000 -4.982.000 -9.557.000 -7.179.000
Avskrivning -273.000 -324.000 -292.000 -355.000 -390.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.946.000 -6.107.000 -9.385.000 -19.649.000 -17.076.000
Driftskostnader -16.402.000 -18.109.000 -21.224.000 -42.283.000 -32.202.000
Driftsresultat 681.000 -935.000 791.000 -4.043.000 1.148.000
Finansinntekter 1.000 0 7.000 193.000 1.000
Finanskostnader -208.000 -173.000 -132.000 -217.000 -80.000
Finans -207.000 -173.000 -125.000 -24.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -315.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 337.000 -872.000 480.000 -3.040.000 871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 522.000 651.000 427.000 845.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 385.000 503.000 867.000 1.038.000 1.432.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 385.000 503.000 867.000 1.038.000 1.432.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 907.000 1.154.000 1.294.000 1.883.000 1.432.000
Varebeholdning 750.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.190.000 1.926.000 3.185.000 6.093.000 6.275.000
Andre fordringer 1.132.000 1.357.000 2.560.000 886.000 1.996.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 255.000 182.000 145.000 369.000
Sum omløpsmidler 4.194.000 3.538.000 5.927.000 7.572.000 8.640.000
Sum eiendeler 5.101.000 4.692.000 7.221.000 9.455.000 10.072.000
Sum opptjent egenkapital -234.000 -564.000 480.000 0 1.981.000
Sum egenkapital 66.000 -264.000 1.571.000 649.000 3.361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 61.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.674.000 1.985.000 2.233.000 761.000 1.150.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 3.000 3.000 531.000 611.000
Leverandørgjeld 1.619.000 1.896.000 2.126.000 5.881.000 3.006.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 65.000
Skyldig offentlige avgifter 456.000 312.000 517.000 359.000 1.219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 395.000 758.000 770.000 1.274.000 661.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 4.952.000 5.646.000 8.276.000 6.101.000
Sum gjeld og egenkapital 5.101.000 4.691.000 7.220.000 9.456.000 10.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 -1.414.000 281.000 -704.000 2.539.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1 1.0 1.5
Soliditet 1.3 -5.6 21.8 6.9 33.4
Resultatgrad 4 -5.4 3.6 -10.6 3.4
Rentedekningsgrad 3.3 -5.4 6 -17.7 14.4
Gjeldsgrad 76.3 -18.8 3.6 13.6 2.0
Total kapitalrentabilitet 13.4 -19.9 11.1 -40.7 11.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex