Kvidul As
Juridisk navn:  Kvidul As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73502500
Powerhouse Brattørkaia 17A Powerhouse Brattørkaia 17A Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920450288
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bachke & Co. A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-439.29%
Egenkapital  
  
913.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -453.000 -84.000
Egenkapital: 488.000 -60.000
Regnskap for  Kvidul As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -453.000 -84.000
Driftsresultat -454.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -453.000 -84.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -453.000 -84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 664.000 0
Sum omløpsmidler 623.000 17.000
Sum eiendeler 1.287.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -537.000 -84.000
Sum egenkapital 488.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 0
Sum kortsiktig gjeld 674.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -453.000 -84.000
Driftskostnader -453.000 -84.000
Driftsresultat -454.000 -84.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -453.000 -84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 648.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 648.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 0
Sum anleggsmidler 664.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 33.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 589.000 17.000
Sum omløpsmidler 623.000 17.000
Sum eiendeler 1.287.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -537.000 -84.000
Sum egenkapital 488.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 0
Leverandørgjeld 576.000 26.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -59.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2
Soliditet 37.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 -1.3
Total kapitalrentabilitet -35.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex