Kviebakk Elektro As
Juridisk navn:  Kviebakk Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjervheim Skjervheim Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 920962904
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/11/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.165.000
Resultat: 286.000
Egenkapital: 250.000
Regnskap for  Kviebakk Elektro As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.165.000
Driftskostnader -878.000
Driftsresultat 288.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Resultat før skatt 286.000
Skattekostnad -66.000
Årsresultat 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 445.000
Sum eiendeler 445.000
Sum opptjent egenkapital 220.000
Sum egenkapital 250.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 195.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.165.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.165.000
Varekostnad -267.000
Lønninger -394.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -217.000
Driftskostnader -878.000
Driftsresultat 288.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -2.000
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 212.000
Andre fordringer 22.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 211.000
Sum omløpsmidler 445.000
Sum eiendeler 445.000
Sum opptjent egenkapital 220.000
Sum egenkapital 250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 66.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000
Sum kortsiktig gjeld 195.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 56.2
Resultatgrad 24.7
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.8
Total kapitalrentabilitet 64.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex