Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kvikne-Rennebu Kraftlag As
Juridisk navn:  Kvikne-Rennebu Kraftlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72428000
Postmyrveien 21 Postmyrveien 21 Fax: 72420005
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Rennebu
Org.nr: 955664361
Aksjekapital: 776.745 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/10/1975
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.5%
Resultat  
  
-74.28%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 65.137.000 67.502.000 55.172.000 56.960.000 64.152.000
Resultat: 2.718.000 10.566.000 2.722.000 1.892.000 5.069.000
Egenkapital: 102.128.000 100.751.000 92.837.000 90.864.000 89.815.000
Regnskap for  Kvikne-Rennebu Kraftlag As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 65.137.000 67.502.000 55.172.000 56.960.000 64.152.000
Driftskostnader -62.496.000 -56.898.000 -51.833.000 -54.963.000 -59.013.000
Driftsresultat 2.641.000 10.604.000 3.339.000 1.996.000 5.139.000
Finansinntekter 324.000 475.000 493.000 433.000 443.000
Finanskostnader -247.000 -513.000 -1.109.000 -537.000 -512.000
Finans 77.000 -38.000 -616.000 -104.000 -69.000
Resultat før skatt 2.718.000 10.566.000 2.722.000 1.892.000 5.069.000
Skattekostnad -684.000 -2.661.000 -771.000 -765.000 -991.000
Årsresultat 2.033.000 7.905.000 1.951.000 1.127.000 4.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.371.000 98.941.000 100.119.000 101.381.000 104.372.000
Sum omløpsmidler 25.221.000 28.916.000 16.773.000 16.356.000 19.516.000
Sum eiendeler 123.592.000 127.857.000 116.892.000 117.737.000 123.888.000
Sum opptjent egenkapital 78.773.000 76.740.000 68.828.000 66.857.000 65.810.000
Sum egenkapital 102.128.000 100.751.000 92.837.000 90.864.000 89.815.000
Sum langsiktig gjeld 3.452.000 11.318.000 11.653.000 12.566.000 15.523.000
Sum kortsiktig gjeld 18.011.000 15.788.000 12.402.000 14.307.000 18.550.000
Sum gjeld og egenkapital 123.591.000 127.857.000 116.892.000 117.737.000 123.889.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.024.000 67.047.000 55.062.000 56.126.000 62.227.000
Andre inntekter 113.000 455.000 110.000 833.000 1.925.000
Driftsinntekter 65.137.000 67.502.000 55.172.000 56.960.000 64.152.000
Varekostnad -25.533.000 -24.499.000 -19.162.000 -19.797.000 -24.391.000
Lønninger -14.730.000 -13.196.000 -14.241.000 -18.087.000 -15.898.000
Avskrivning -8.114.000 -7.117.000 -6.652.000 -5.872.000 -5.575.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.119.000 -12.086.000 -11.778.000 -11.207.000 -13.149.000
Driftskostnader -62.496.000 -56.898.000 -51.833.000 -54.963.000 -59.013.000
Driftsresultat 2.641.000 10.604.000 3.339.000 1.996.000 5.139.000
Finansinntekter 324.000 475.000 493.000 433.000 443.000
Finanskostnader -247.000 -513.000 -1.109.000 -537.000 -512.000
Finans 77.000 -38.000 -616.000 -104.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.033.000 7.905.000 1.951.000 1.127.000 4.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000
Fast eiendom 77.350.000 75.805.000 76.727.000 77.541.000 79.536.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.987.000 20.765.000 19.839.000 19.103.000 20.069.000
Sum varige driftsmidler 96.337.000 96.570.000 96.566.000 96.643.000 99.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.644.000 1.981.000 3.163.000 4.348.000 4.376.000
Sum anleggsmidler 98.371.000 98.941.000 100.119.000 101.381.000 104.372.000
Varebeholdning 812.000 1.010.000 816.000 1.237.000 1.682.000
Kundefordringer 16.822.000 14.366.000 10.343.000 11.702.000 14.230.000
Andre fordringer 6.526.000 7.949.000 3.445.000 2.684.000 2.397.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.061.000 5.591.000 2.169.000 733.000 1.206.000
Sum omløpsmidler 25.221.000 28.916.000 16.773.000 16.356.000 19.516.000
Sum eiendeler 123.592.000 127.857.000 116.892.000 117.737.000 123.888.000
Sum opptjent egenkapital 78.773.000 76.740.000 68.828.000 66.857.000 65.810.000
Sum egenkapital 102.128.000 100.751.000 92.837.000 90.864.000 89.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.452.000 4.484.000 3.429.000 2.952.000 4.519.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.452.000 11.318.000 11.653.000 12.566.000 15.523.000
Leverandørgjeld 4.329.000 4.077.000 2.511.000 3.809.000 3.478.000
Betalbar skatt 1.716.000 1.604.000 302.000 266.000 510.000
Skyldig offentlige avgifter 8.461.000 7.189.000 6.324.000 6.640.000 6.787.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.505.000 2.917.000 3.265.000 3.592.000 7.775.000
Sum kortsiktig gjeld 18.011.000 15.788.000 12.402.000 14.307.000 18.550.000
Sum gjeld og egenkapital 123.591.000 127.857.000 116.892.000 117.737.000 123.889.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.210.000 13.128.000 4.371.000 2.049.000 966.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.4 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1.3 1.1 1.0
Soliditet 82.6 78.8 79.4 77.2 72.5
Resultatgrad 4.1 15.7 6.1 3.5 8.0
Rentedekningsgrad 10.7 20.7 3.5 4.5 10.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.4 8.7 3.3 2.1 4.5
Signatur
12.12.2016
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER SAMMEN MED DAGLIG LEDER.
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex