Kvilehytta AS
Juridisk navn:  Kvilehytta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024084
Åheim Åheim Fax:
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 990331472
Aksjekapital: 747.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/7/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Eid As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.25%
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
7.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.067.000 2.303.000 2.141.000 2.032.000 2.091.000
Resultat: 325.000 260.000 182.000 253.000 -115.000
Egenkapital: 1.367.000 1.271.000 1.065.000 926.000 726.000
Regnskap for  Kvilehytta AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.067.000 2.303.000 2.141.000 2.032.000 2.091.000
Driftskostnader -1.688.000 -1.999.000 -1.900.000 -1.727.000 -2.115.000
Driftsresultat 379.000 303.000 241.000 305.000 -24.000
Finansinntekter 30.000 55.000 14.000 35.000 9.000
Finanskostnader -84.000 -98.000 -74.000 -88.000 -101.000
Finans -54.000 -43.000 -60.000 -53.000 -92.000
Resultat før skatt 325.000 260.000 182.000 253.000 -115.000
Skattekostnad -76.000 -54.000 -42.000 -16.000 -15.000
Årsresultat 249.000 205.000 140.000 237.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.611.000 1.680.000 1.746.000 1.835.000 1.924.000
Sum omløpsmidler 862.000 838.000 756.000 654.000 585.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.518.000 2.502.000 2.489.000 2.509.000
Sum opptjent egenkapital 620.000 371.000 165.000 26.000 -174.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.271.000 1.065.000 926.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 772.000 989.000 1.180.000 1.364.000 1.576.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 258.000 257.000 200.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 2.518.000 2.502.000 2.490.000 2.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.824.000 2.042.000 1.921.000 1.796.000 1.725.000
Andre inntekter 244.000 261.000 220.000 236.000 366.000
Driftsinntekter 2.067.000 2.303.000 2.141.000 2.032.000 2.091.000
Varekostnad -481.000 -539.000 -530.000 -467.000 0
Lønninger -668.000 -832.000 -839.000 -739.000 -725.000
Avskrivning -98.000 -91.000 -89.000 -89.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -441.000 -537.000 -442.000 -432.000 -860.000
Driftskostnader -1.688.000 -1.999.000 -1.900.000 -1.727.000 -2.115.000
Driftsresultat 379.000 303.000 241.000 305.000 -24.000
Finansinntekter 30.000 55.000 14.000 35.000 9.000
Finanskostnader -84.000 -98.000 -74.000 -88.000 -101.000
Finans -54.000 -43.000 -60.000 -53.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 249.000 205.000 140.000 237.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.540.000 1.607.000 1.673.000 1.740.000 1.806.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 73.000 73.000 96.000 118.000
Sum varige driftsmidler 1.610.000 1.680.000 1.746.000 1.835.000 1.924.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.611.000 1.680.000 1.746.000 1.835.000 1.924.000
Varebeholdning 118.000 103.000 122.000 126.000 120.000
Kundefordringer 46.000 70.000 19.000 62.000 37.000
Andre fordringer 86.000 71.000 79.000 75.000 79.000
Sum investeringer 138.000 158.000 153.000 149.000 103.000
Kasse, bank 473.000 436.000 383.000 242.000 247.000
Sum omløpsmidler 862.000 838.000 756.000 654.000 585.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.518.000 2.502.000 2.489.000 2.509.000
Sum opptjent egenkapital 620.000 371.000 165.000 26.000 -174.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.271.000 1.065.000 926.000 726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 77.000 58.000 16.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 772.000 989.000 1.180.000 1.364.000 1.576.000
Leverandørgjeld 98.000 84.000 96.000 74.000 78.000
Betalbar skatt 82.000 35.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 67.000 90.000 61.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 72.000 71.000 65.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 258.000 257.000 200.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 2.518.000 2.502.000 2.490.000 2.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 529.000 580.000 499.000 454.000 378.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.2 2.9 3.3 2.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2.8 2.5 2.7 2.3
Soliditet 55.3 50.5 42.6 37.2 28.9
Resultatgrad 18.3 13.2 11.3 15.0 -1.1
Rentedekningsgrad 4.5 3.1 3.3 3.9 -0.1
Gjeldsgrad 0.8 1 1.3 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 16.5 14.2 10.2 13.7 -0.6
Signatur
05.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE ELLER STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex