Kviste Maskin AS
Juridisk navn:  Kviste Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56373264
Radøyvegen 1895 Radøyvegen 1895 Fax:
5936 Manger 5936 Manger
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 992936916
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/17/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.15%
Resultat  
  
-14.21%
Egenkapital  
  
-1.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.266.000 4.969.000 3.152.000 4.195.000 5.297.000
Resultat: 761.000 887.000 -47.000 -80.000 1.673.000
Egenkapital: 1.536.000 1.559.000 869.000 914.000 974.000
Regnskap for  Kviste Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.266.000 4.969.000 3.152.000 4.195.000 5.297.000
Driftskostnader -3.498.000 -4.047.000 -3.195.000 -4.250.000 -3.591.000
Driftsresultat 767.000 923.000 -43.000 -55.000 1.706.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -35.000 -6.000 -28.000 -34.000
Finans -6.000 -35.000 -3.000 -26.000 -32.000
Resultat før skatt 761.000 887.000 -47.000 -80.000 1.673.000
Skattekostnad -183.000 -197.000 1.000 21.000 -684.000
Årsresultat 577.000 690.000 -45.000 -59.000 990.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.524.000 1.603.000 245.000 515.000 408.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.176.000 1.917.000 1.839.000 2.201.000
Sum eiendeler 3.053.000 2.779.000 2.162.000 2.354.000 2.609.000
Sum opptjent egenkapital 1.436.000 1.459.000 769.000 814.000 874.000
Sum egenkapital 1.536.000 1.559.000 869.000 914.000 974.000
Sum langsiktig gjeld 68.000 77.000 10.000 54.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.142.000 1.283.000 1.385.000 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 3.054.000 2.778.000 2.162.000 2.353.000 2.609.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.260.000 4.669.000 3.093.000 4.195.000 5.297.000
Andre inntekter 6.000 300.000 58.000 0 0
Driftsinntekter 4.266.000 4.969.000 3.152.000 4.195.000 5.297.000
Varekostnad -61.000 -94.000 -122.000 -738.000 -153.000
Lønninger -1.711.000 -1.984.000 -1.412.000 -1.762.000 -1.854.000
Avskrivning -309.000 -193.000 -106.000 -149.000 -94.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.417.000 -1.776.000 -1.555.000 -1.601.000 -1.490.000
Driftskostnader -3.498.000 -4.047.000 -3.195.000 -4.250.000 -3.591.000
Driftsresultat 767.000 923.000 -43.000 -55.000 1.706.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -6.000 -35.000 -6.000 -28.000 -34.000
Finans -6.000 -35.000 -3.000 -26.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 577.000 690.000 -45.000 -59.000 990.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.458.000 1.595.000 201.000 453.000 328.000
Sum varige driftsmidler 1.458.000 1.595.000 201.000 453.000 328.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 8.000 44.000 62.000 80.000
Sum anleggsmidler 1.524.000 1.603.000 245.000 515.000 408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 860.000 631.000 956.000 1.251.000 1.408.000
Andre fordringer 6.000 313.000 270.000 208.000 108.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 663.000 232.000 691.000 381.000 685.000
Sum omløpsmidler 1.529.000 1.176.000 1.917.000 1.839.000 2.201.000
Sum eiendeler 3.053.000 2.779.000 2.162.000 2.354.000 2.609.000
Sum opptjent egenkapital 1.436.000 1.459.000 769.000 814.000 874.000
Sum egenkapital 1.536.000 1.559.000 869.000 914.000 974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 77.000 0 1.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 68.000 77.000 10.000 54.000 110.000
Leverandørgjeld 46.000 236.000 183.000 387.000 222.000
Betalbar skatt 193.000 120.000 0 0 243.000
Skyldig offentlige avgifter 292.000 126.000 353.000 282.000 603.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 660.000 747.000 716.000 459.000
Sum kortsiktig gjeld 1.450.000 1.142.000 1.283.000 1.385.000 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 3.054.000 2.778.000 2.162.000 2.353.000 2.609.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 34.000 634.000 454.000 676.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.5 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.5 1.4 1.5
Soliditet 50.3 56.1 40.2 38.8 37.3
Resultatgrad 1 18.6 -1.4 -1.3 32.2
Rentedekningsgrad 127.8 26.4 -7.2 -1.9 50.2
Gjeldsgrad 1 0.8 1.5 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 25.1 33.2 -1.9 -2.3 65.5
Signatur
30.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex