Kvitfjell Alpinanlegg AS
Juridisk navn:  Kvitfjell Alpinanlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61283600
Kvitfjellvegen 471 Kvitfjellvegen 471 Fax: 61283621
2634 Fåvang 2634 Fåvang
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringebu
Org.nr: 959388504
Aksjekapital: 28.513.000 NOK
Antall ansatte: 105
Etableringsdato: 11/29/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.94%
Resultat  
  
-154.28%
Egenkapital  
  
-1.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.731.000 54.420.000 51.170.000 45.948.000 42.481.000
Resultat: -1.166.000 2.148.000 3.450.000 4.523.000 3.736.000
Egenkapital: 83.613.000 84.523.000 83.093.000 61.200.000 56.677.000
Regnskap for  Kvitfjell Alpinanlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.731.000 54.420.000 51.170.000 45.948.000 42.481.000
Driftskostnader -51.419.000 -50.572.000 -45.109.000 -40.424.000 -37.802.000
Driftsresultat 312.000 3.848.000 6.061.000 5.523.000 4.679.000
Finansinntekter 359.000 134.000 49.000 16.000 5.000
Finanskostnader -1.837.000 -1.835.000 -2.660.000 -1.016.000 -948.000
Finans -1.478.000 -1.701.000 -2.611.000 -1.000.000 -943.000
Resultat før skatt -1.166.000 2.148.000 3.450.000 4.523.000 3.736.000
Skattekostnad 257.000 -718.000 5.643.000 0 0
Årsresultat -909.000 1.430.000 9.093.000 4.523.000 3.736.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.376.000 129.792.000 124.961.000 82.496.000 78.948.000
Sum omløpsmidler 31.766.000 43.770.000 82.951.000 14.889.000 11.159.000
Sum eiendeler 175.142.000 173.562.000 207.912.000 97.385.000 90.107.000
Sum opptjent egenkapital 42.300.000 43.210.000 24.187.000 15.094.000 10.571.000
Sum egenkapital 83.613.000 84.523.000 83.093.000 61.200.000 56.677.000
Sum langsiktig gjeld 84.216.000 76.244.000 63.523.000 32.142.000 25.889.000
Sum kortsiktig gjeld 7.313.000 12.794.000 61.296.000 4.043.000 7.541.000
Sum gjeld og egenkapital 175.142.000 173.561.000 207.912.000 97.385.000 90.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.951.000 50.336.000 47.486.000 42.315.000 39.569.000
Andre inntekter 6.779.000 4.084.000 3.684.000 3.632.000 2.912.000
Driftsinntekter 51.731.000 54.420.000 51.170.000 45.948.000 42.481.000
Varekostnad -1.534.000 -2.593.000 -2.899.000 -1.891.000 -2.228.000
Lønninger -18.062.000 -19.216.000 -17.843.000 -15.843.000 -14.716.000
Avskrivning -11.674.000 -9.815.000 -6.050.000 -6.396.000 -6.085.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.149.000 -18.948.000 -18.317.000 -16.294.000 -14.773.000
Driftskostnader -51.419.000 -50.572.000 -45.109.000 -40.424.000 -37.802.000
Driftsresultat 312.000 3.848.000 6.061.000 5.523.000 4.679.000
Finansinntekter 359.000 134.000 49.000 16.000 5.000
Finanskostnader -1.837.000 -1.835.000 -2.660.000 -1.016.000 -948.000
Finans -1.478.000 -1.701.000 -2.611.000 -1.000.000 -943.000
Konsernbidrag 0 0 12.800.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -909.000 1.430.000 9.093.000 4.523.000 3.736.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.259.000 1.511.000 1.763.000 2.014.000 2.266.000
Sum Immatrielle midler 7.024.000 7.020.000 7.406.000 2.014.000 2.266.000
Fast eiendom 119.017.000 108.255.000 103.351.000 67.048.000 64.938.000
Maskiner anlegg 0 11.836.000 12.014.000 11.846.000 9.941.000
Driftsløsøre 17.216.000 2.563.000 2.073.000 1.470.000 1.685.000
Sum varige driftsmidler 136.233.000 122.654.000 117.437.000 80.364.000 76.565.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 118.000 118.000 118.000 118.000
Sum anleggsmidler 143.376.000 129.792.000 124.961.000 82.496.000 78.948.000
Varebeholdning 2.432.000 2.026.000 1.816.000 1.815.000 1.817.000
Kundefordringer 1.768.000 1.647.000 47.814.000 2.177.000 2.109.000
Andre fordringer 505.000 492.000 484.000 570.000 405.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.021.000 1.548.000 16.000 10.327.000 6.827.000
Sum omløpsmidler 31.766.000 43.770.000 82.951.000 14.889.000 11.159.000
Sum eiendeler 175.142.000 173.562.000 207.912.000 97.385.000 90.107.000
Sum opptjent egenkapital 42.300.000 43.210.000 24.187.000 15.094.000 10.571.000
Sum egenkapital 83.613.000 84.523.000 83.093.000 61.200.000 56.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 2.080.000 50.546.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.216.000 76.244.000 63.523.000 32.142.000 25.889.000
Leverandørgjeld 2.055.000 4.036.000 7.023.000 1.948.000 3.680.000
Betalbar skatt 584.000 584.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.060.000 2.618.000 463.000 361.000 2.256.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.589.000 3.476.000 3.265.000 1.733.000 1.606.000
Sum kortsiktig gjeld 7.313.000 12.794.000 61.296.000 4.043.000 7.541.000
Sum gjeld og egenkapital 175.142.000 173.561.000 207.912.000 97.385.000 90.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.453.000 30.976.000 21.655.000 10.846.000 3.618.000
Likviditetsgrad 1 4 3.4 1.4 3.7 1.5
Likviditetsgrad 2 4 3.3 1.3 3.2 1.2
Soliditet 47.7 48.7 4 62.8 62.9
Resultatgrad 0.6 7.1 11.8 1 1
Rentedekningsgrad 0.2 2.1 2.3 5.4 4.9
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.4 2.3 2.9 5.7 5.2
Signatur
25.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex