Kvitungen As
Juridisk navn:  Kvitungen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77682225
Postboks 1042 Strandgata 9 Fax: 77682763
9260 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 986594094
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.58%
Resultat  
  
71.93%
Egenkapital  
  
-15.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.169.000 16.375.000 12.442.000 19.455.000 26.727.000
Resultat: -6.177.000 -22.008.000 -2.093.000 -6.235.000 -836.000
Egenkapital: -47.134.000 -40.956.000 -18.948.000 -16.855.000 -14.012.000
Regnskap for  Kvitungen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.169.000 16.375.000 12.442.000 19.455.000 26.727.000
Driftskostnader -18.643.000 -36.721.000 -13.387.000 -24.579.000 -26.441.000
Driftsresultat -5.474.000 -20.347.000 -945.000 -5.123.000 287.000
Finansinntekter 95.000 43.000 11.000 1.000 12.000
Finanskostnader -798.000 -1.704.000 -1.160.000 -1.113.000 -1.136.000
Finans -703.000 -1.661.000 -1.149.000 -1.112.000 -1.124.000
Resultat før skatt -6.177.000 -22.008.000 -2.093.000 -6.235.000 -836.000
Skattekostnad 0 0 0 916.000 0
Årsresultat -6.177.000 -22.008.000 -2.093.000 -5.319.000 -836.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.602.000 11.636.000 11.129.000 9.684.000 11.601.000
Sum omløpsmidler 1.521.000 2.144.000 3.596.000 6.148.000 2.338.000
Sum eiendeler 10.123.000 13.780.000 14.725.000 15.832.000 13.939.000
Sum opptjent egenkapital -49.710.000 -43.533.000 -21.525.000 -19.431.000 -14.112.000
Sum egenkapital -47.134.000 -40.956.000 -18.948.000 -16.855.000 -14.012.000
Sum langsiktig gjeld 44.594.000 41.073.000 17.914.000 18.935.000 22.200.000
Sum kortsiktig gjeld 12.663.000 13.664.000 15.759.000 13.751.000 5.752.000
Sum gjeld og egenkapital 10.124.000 13.781.000 14.725.000 15.832.000 13.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.839.000 16.375.000 3.378.000 18.302.000 26.262.000
Andre inntekter 4.330.000 0 9.064.000 1.153.000 465.000
Driftsinntekter 13.169.000 16.375.000 12.442.000 19.455.000 26.727.000
Varekostnad -2.863.000 -8.231.000 -670.000 -3.134.000 -3.656.000
Lønninger -6.148.000 -14.830.000 -3.297.000 -9.752.000 -11.381.000
Avskrivning -3.098.000 -2.823.000 -2.003.000 -2.127.000 -1.962.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.534.000 -10.837.000 -7.417.000 -9.566.000 -9.442.000
Driftskostnader -18.643.000 -36.721.000 -13.387.000 -24.579.000 -26.441.000
Driftsresultat -5.474.000 -20.347.000 -945.000 -5.123.000 287.000
Finansinntekter 95.000 43.000 11.000 1.000 12.000
Finanskostnader -798.000 -1.704.000 -1.160.000 -1.113.000 -1.136.000
Finans -703.000 -1.661.000 -1.149.000 -1.112.000 -1.124.000
Konsernbidrag 0 0 0 2.477.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.177.000 -22.008.000 -2.093.000 -5.319.000 -836.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 100.000 100.000
Fast eiendom 0 55.000 0 0 0
Maskiner anlegg 3.127.000 4.380.000 935.000 617.000 515.000
Driftsløsøre 772.000 882.000 2.492.000 134.000 1.304.000
Sum varige driftsmidler 8.549.000 11.370.000 10.650.000 8.869.000 10.587.000
Sum finansielle anleggsmidler 53.000 266.000 479.000 715.000 914.000
Sum anleggsmidler 8.602.000 11.636.000 11.129.000 9.684.000 11.601.000
Varebeholdning 580.000 496.000 941.000 675.000 1.418.000
Kundefordringer 30.000 0 181.000 1.672.000 8.000
Andre fordringer 548.000 1.531.000 1.828.000 107.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 363.000 117.000 645.000 301.000 802.000
Sum omløpsmidler 1.521.000 2.144.000 3.596.000 6.148.000 2.338.000
Sum eiendeler 10.123.000 13.780.000 14.725.000 15.832.000 13.939.000
Sum opptjent egenkapital -49.710.000 -43.533.000 -21.525.000 -19.431.000 -14.112.000
Sum egenkapital -47.134.000 -40.956.000 -18.948.000 -16.855.000 -14.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.914.000 12.084.000 10.112.000 350.000 0
Sum langsiktig gjeld 44.594.000 41.073.000 17.914.000 18.935.000 22.200.000
Leverandørgjeld 369.000 1.495.000 2.161.000 5.720.000 2.771.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 314.000 71.000 398.000 2.024.000 1.488.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 13.000 3.088.000 5.656.000 1.494.000
Sum kortsiktig gjeld 12.663.000 13.664.000 15.759.000 13.751.000 5.752.000
Sum gjeld og egenkapital 10.124.000 13.781.000 14.725.000 15.832.000 13.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.142.000 -11.520.000 -12.163.000 -7.603.000 -3.414.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2
Soliditet -465.6 -297.2 -128.7 -106.5 -100.5
Resultatgrad -41.6 -124.3 -7.6 -26.3 1.1
Rentedekningsgrad -6.9 -11.9 -0.8 -4.6 0.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.8 -1.9 -2.0
Total kapitalrentabilitet -53.1 -147.3 -6.3 -32.4 2.1
Signatur
13.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex