Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Kyllo Maskin AS
Juridisk navn:  Kyllo Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73818290
Kyllovegen 4 Kyllovegen 4 Fax: 73818390
7580 Selbu 7580 Selbu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Selbu
Org.nr: 844434782
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/20/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Kl Regnskap Selbu As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.45%
Resultat  
  
-41.33%
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.410.000 55.060.000 52.569.000 36.455.000 45.293.000
Resultat: 5.215.000 8.888.000 6.580.000 4.651.000 8.247.000
Egenkapital: 49.778.000 46.665.000 40.816.000 36.793.000 34.219.000
Regnskap for  Kyllo Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.410.000 55.060.000 52.569.000 36.455.000 45.293.000
Driftskostnader -51.542.000 -46.509.000 -46.253.000 -32.129.000 -37.589.000
Driftsresultat 4.869.000 8.551.000 6.317.000 4.326.000 7.706.000
Finansinntekter 423.000 465.000 493.000 558.000 786.000
Finanskostnader -78.000 -128.000 -230.000 -233.000 -245.000
Finans 345.000 337.000 263.000 325.000 541.000
Resultat før skatt 5.215.000 8.888.000 6.580.000 4.651.000 8.247.000
Skattekostnad -1.102.000 -2.039.000 -1.557.000 -1.077.000 -2.240.000
Årsresultat 4.113.000 6.849.000 5.023.000 3.574.000 6.007.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.177.000 25.388.000 24.153.000 24.528.000 23.075.000
Sum omløpsmidler 33.642.000 36.069.000 32.139.000 31.503.000 32.088.000
Sum eiendeler 63.819.000 61.457.000 56.292.000 56.031.000 55.163.000
Sum opptjent egenkapital 49.678.000 46.565.000 40.716.000 36.693.000 34.119.000
Sum egenkapital 49.778.000 46.665.000 40.816.000 36.793.000 34.219.000
Sum langsiktig gjeld 2.189.000 2.266.000 4.510.000 6.387.000 8.085.000
Sum kortsiktig gjeld 11.853.000 12.526.000 10.965.000 12.851.000 12.858.000
Sum gjeld og egenkapital 63.820.000 61.457.000 56.291.000 56.031.000 55.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.041.000 54.601.000 52.422.000 36.233.000 44.717.000
Andre inntekter 370.000 459.000 147.000 222.000 577.000
Driftsinntekter 56.410.000 55.060.000 52.569.000 36.455.000 45.293.000
Varekostnad -24.935.000 -22.609.000 -23.829.000 -12.680.000 -19.225.000
Lønninger -13.280.000 -11.986.000 -10.909.000 -9.753.000 -8.853.000
Avskrivning -4.204.000 -3.534.000 -3.214.000 -3.040.000 -2.781.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.123.000 -8.380.000 -8.301.000 -6.656.000 -6.730.000
Driftskostnader -51.542.000 -46.509.000 -46.253.000 -32.129.000 -37.589.000
Driftsresultat 4.869.000 8.551.000 6.317.000 4.326.000 7.706.000
Finansinntekter 423.000 465.000 493.000 558.000 786.000
Finanskostnader -78.000 -128.000 -230.000 -233.000 -245.000
Finans 345.000 337.000 263.000 325.000 541.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 4.113.000 6.849.000 5.023.000 3.574.000 6.007.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.010.000 1.522.000 1.534.000 1.547.000 1.534.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.167.000 23.866.000 22.619.000 22.982.000 21.541.000
Sum varige driftsmidler 30.177.000 25.388.000 24.153.000 24.528.000 23.075.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.177.000 25.388.000 24.153.000 24.528.000 23.075.000
Varebeholdning 500.000 0 465.000 1.400.000 101.000
Kundefordringer 9.170.000 8.233.000 7.411.000 6.506.000 7.720.000
Andre fordringer 716.000 504.000 450.000 412.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.256.000 27.331.000 23.813.000 23.185.000 23.863.000
Sum omløpsmidler 33.642.000 36.069.000 32.139.000 31.503.000 32.088.000
Sum eiendeler 63.819.000 61.457.000 56.292.000 56.031.000 55.163.000
Sum opptjent egenkapital 49.678.000 46.565.000 40.716.000 36.693.000 34.119.000
Sum egenkapital 49.778.000 46.665.000 40.816.000 36.793.000 34.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.189.000 2.266.000 2.228.000 2.278.000 2.178.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.189.000 2.266.000 4.510.000 6.387.000 8.085.000
Leverandørgjeld 4.673.000 3.226.000 2.926.000 2.450.000 3.626.000
Betalbar skatt 1.180.000 2.001.000 1.607.000 977.000 1.712.000
Skyldig offentlige avgifter 1.969.000 2.395.000 1.235.000 1.949.000 1.224.000
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.031.000 3.904.000 4.197.000 6.475.000 5.296.000
Sum kortsiktig gjeld 11.853.000 12.526.000 10.965.000 12.851.000 12.858.000
Sum gjeld og egenkapital 63.820.000 61.457.000 56.291.000 56.031.000 55.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.789.000 23.543.000 21.174.000 18.652.000 19.230.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 2.9 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.9 2.9 2.4 2.5
Soliditet 7 75.9 72.5 65.7 62.0
Resultatgrad 8.6 15.5 1 11.9 17.0
Rentedekningsgrad 62.4 66.8 27.5 21.0 34.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.3 14.7 12.1 8.7 15.4
Signatur
21.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex