Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Juridisk navn:  Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083123
C/O Britt-Sigrid B Leikanger Botnevegen 3 C/O Britt-Sigrid B Leikanger Botnevegen 3 Fax: 70083123
6080 Gurskøy 6080 Gurskøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Herøy i Møre og Romsdal
Org.nr: 979574622
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
13.25%
Resultat  
  
214.29%
Egenkapital  
  
75.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 171.000 151.000 115.000 92.000 129.000
Resultat: 44.000 14.000 11.000 -13.000 -29.000
Egenkapital: 102.000 58.000 44.000 34.000 46.000
Regnskap for  Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 171.000 151.000 115.000 92.000 129.000
Driftskostnader -126.000 -136.000 -104.000 -105.000 -157.000
Driftsresultat 45.000 15.000 11.000 -13.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 44.000 14.000 11.000 -13.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 14.000 11.000 -13.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000 1.373.000
Sum omløpsmidler 160.000 107.000 120.000 105.000 116.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.408.000 1.419.000 1.441.000 1.489.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 8.000 -6.000 0 -4.000
Sum egenkapital 102.000 58.000 44.000 34.000 46.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.370.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 49.000 75.000 8.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.407.000 1.419.000 1.442.000 1.490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 43.000 19.000 26.000 35.000
Andre inntekter 143.000 108.000 96.000 67.000 94.000
Driftsinntekter 171.000 151.000 115.000 92.000 129.000
Varekostnad -5.000 -8.000 -2.000 -3.000 -1.000
Lønninger -4.000 -5.000 -4.000 -7.000 -11.000
Avskrivning -38.000 -38.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -85.000 -61.000 -58.000 -108.000
Driftskostnader -126.000 -136.000 -104.000 -105.000 -157.000
Driftsresultat 45.000 15.000 11.000 -13.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 14.000 11.000 -13.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000 2.201.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000 2.201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 -828.000
Sum anleggsmidler 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000 1.373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 42.000 9.000 11.000 12.000
Andre fordringer 0 0 15.000 16.000 15.000
Sum investeringer 29.000 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 64.000 96.000 79.000 90.000
Sum omløpsmidler 160.000 107.000 120.000 105.000 116.000
Sum eiendeler 1.423.000 1.408.000 1.419.000 1.441.000 1.489.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 8.000 -6.000 0 -4.000
Sum egenkapital 102.000 58.000 44.000 34.000 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000 1.370.000
Leverandørgjeld 10.000 20.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 30.000 75.000 8.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 49.000 75.000 8.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 1.423.000 1.407.000 1.419.000 1.442.000 1.490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 58.000 45.000 97.000 42.000
Likviditetsgrad 1 7.6 2.2 1.6 13.1 1.6
Likviditetsgrad 2 7.6 2.2 1.7 13.2 1.6
Soliditet 7.2 4.1 3.1 2.4 3.1
Resultatgrad 26.3 9.9 9.6 -14.1 -22.5
Rentedekningsgrad 22.5 1
Gjeldsgrad 1 23.3 31.3 41.4 31.4
Total kapitalrentabilitet 3.2 1.1 0.8 -0.9 -1.9
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex