Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Juridisk navn:  Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70083123
C/O Monica Sætre Postboks 51 Leikongvegen 331 Fax: 70083123
6079 Gurskøy 6080 Gurskøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 979574622
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.96%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 142.000 171.000 151.000 115.000 92.000
Resultat: 0 44.000 14.000 11.000 -13.000
Egenkapital: 102.000 102.000 58.000 44.000 34.000
Regnskap for  Kyrkjelydshus For Leikanger Sokn
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 142.000 171.000 151.000 115.000 92.000
Driftskostnader -142.000 -126.000 -136.000 -104.000 -105.000
Driftsresultat 0 45.000 15.000 11.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 0
Finans 0 -2.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 0 44.000 14.000 11.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 44.000 14.000 11.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.225.000 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000
Sum omløpsmidler 192.000 160.000 107.000 120.000 105.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.423.000 1.408.000 1.419.000 1.441.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 52.000 8.000 -6.000 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 58.000 44.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 21.000 49.000 75.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.423.000 1.407.000 1.419.000 1.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.000 28.000 43.000 19.000 26.000
Andre inntekter 118.000 143.000 108.000 96.000 67.000
Driftsinntekter 142.000 171.000 151.000 115.000 92.000
Varekostnad -11.000 -5.000 -8.000 -2.000 -3.000
Lønninger 0 -4.000 -5.000 -4.000 -7.000
Avskrivning -38.000 -38.000 -38.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -79.000 -85.000 -61.000 -58.000
Driftskostnader -142.000 -126.000 -136.000 -104.000 -105.000
Driftsresultat 0 45.000 15.000 11.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0 0
Finans 0 -2.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 44.000 14.000 11.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.225.000 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.225.000 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.225.000 1.263.000 1.301.000 1.299.000 1.336.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -14.000 40.000 42.000 9.000 11.000
Andre fordringer 47.000 0 0 15.000 16.000
Sum investeringer 0 29.000 0 0 0
Kasse, bank 159.000 90.000 64.000 96.000 79.000
Sum omløpsmidler 192.000 160.000 107.000 120.000 105.000
Sum eiendeler 1.417.000 1.423.000 1.408.000 1.419.000 1.441.000
Sum opptjent egenkapital 52.000 52.000 8.000 -6.000 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 58.000 44.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.400.000
Leverandørgjeld 0 10.000 20.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 5.000 30.000 75.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 21.000 49.000 75.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.417.000 1.423.000 1.407.000 1.419.000 1.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 177.000 139.000 58.000 45.000 97.000
Likviditetsgrad 1 12.8 7.6 2.2 1.6 13.1
Likviditetsgrad 2 12.8 7.6 2.2 1.7 13.2
Soliditet 7.2 7.2 4.1 3.1 2.4
Resultatgrad 0 26.3 9.9 9.6 -14.1
Rentedekningsgrad 22.5 1
Gjeldsgrad 12.9 1 23.3 31.3 41.4
Total kapitalrentabilitet 0 3.2 1.1 0.8 -0.9
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex