Kyrkjetunet Stiftelse
Juridisk navn:  Kyrkjetunet Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98286826
V/Lars Dalen Fax:
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 975382729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.07%
Resultat  
  
-10.68%
Egenkapital  
  
-2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 773.000 750.000 727.000 1.042.000 840.000
Resultat: -114.000 -103.000 -66.000 55.000 14.000
Egenkapital: 4.591.000 4.705.000 4.808.000 4.875.000 4.820.000
Regnskap for  Kyrkjetunet Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 773.000 750.000 727.000 1.042.000 840.000
Driftskostnader -890.000 -855.000 -794.000 -990.000 -828.000
Driftsresultat -116.000 -105.000 -67.000 51.000 13.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 2.000 3.000 1.000 4.000 2.000
Resultat før skatt -114.000 -103.000 -66.000 55.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 -103.000 -66.000 55.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.963.000 4.112.000 4.262.000 4.349.000 4.499.000
Sum omløpsmidler 779.000 792.000 789.000 790.000 622.000
Sum eiendeler 4.742.000 4.904.000 5.051.000 5.139.000 5.121.000
Sum opptjent egenkapital 4.491.000 4.605.000 4.708.000 4.775.000 4.720.000
Sum egenkapital 4.591.000 4.705.000 4.808.000 4.875.000 4.820.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 135.000 197.000 190.000 228.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 63.000 45.000 74.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 4.742.000 4.903.000 5.050.000 5.139.000 5.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 565.000 496.000 801.000 666.000
Andre inntekter 306.000 186.000 231.000 240.000 174.000
Driftsinntekter 773.000 750.000 727.000 1.042.000 840.000
Varekostnad -193.000 -271.000 -220.000 -353.000 -250.000
Lønninger -160.000 -59.000 0 0 0
Avskrivning -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -375.000 -424.000 -487.000 -428.000
Driftskostnader -890.000 -855.000 -794.000 -990.000 -828.000
Driftsresultat -116.000 -105.000 -67.000 51.000 13.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 2.000 3.000 1.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -114.000 -103.000 -66.000 55.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.891.000 3.991.000 4.091.000 4.191.000 4.291.000
Maskiner anlegg 0 0 0 158.000 208.000
Driftsløsøre 72.000 122.000 172.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.962.000 4.112.000 4.262.000 4.349.000 4.499.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.963.000 4.112.000 4.262.000 4.349.000 4.499.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 34.000 81.000 39.000 63.000
Andre fordringer 80.000 29.000 27.000 26.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 654.000 730.000 681.000 725.000 534.000
Sum omløpsmidler 779.000 792.000 789.000 790.000 622.000
Sum eiendeler 4.742.000 4.904.000 5.051.000 5.139.000 5.121.000
Sum opptjent egenkapital 4.491.000 4.605.000 4.708.000 4.775.000 4.720.000
Sum egenkapital 4.591.000 4.705.000 4.808.000 4.875.000 4.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 135.000 197.000 190.000 228.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 24.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 40.000 45.000 74.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 63.000 45.000 74.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 4.742.000 4.903.000 5.050.000 5.139.000 5.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000 729.000 744.000 716.000 549.000
Likviditetsgrad 1 10.8 12.6 17.5 10.7 8.5
Likviditetsgrad 2 10.8 12.6 17.5 10.7 8.6
Soliditet 96.8 9 95.2 94.9 94.1
Resultatgrad -9.2 4.9 1.5
Rentedekningsgrad -22.3 19.3 6.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.4 -2.1 -1.2 1.1 0.4
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex