Kystlinjen Drift Va Sa
Juridisk navn:  Kystlinjen Drift Va Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555157
Tore Hals Mejdells Vei 15B Damveien 24 Fax:
0751 Oslo 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 911732920
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/23/2013
Foretakstype: SA
Revisor: Scansør Revisjon Sørvåg
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 1.032.000
Resultat: -313.000
Egenkapital: 43.824.000
Regnskap for  Kystlinjen Drift Va Sa
Resultat 2017
Driftsinntekter 1.032.000
Driftskostnader -1.345.000
Driftsresultat -312.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -313.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.104.000
Sum omløpsmidler 805.000
Sum eiendeler 44.909.000
Sum opptjent egenkapital -280.000
Sum egenkapital 43.824.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 44.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.032.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.032.000
Varekostnad -756.000
Lønninger -205.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -384.000
Driftskostnader -1.345.000
Driftsresultat -312.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 44.104.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 44.104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 44.104.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 487.000
Andre fordringer 40.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 278.000
Sum omløpsmidler 805.000
Sum eiendeler 44.909.000
Sum opptjent egenkapital -280.000
Sum egenkapital 43.824.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 448.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 503.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000
Sum gjeld og egenkapital 44.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -280.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 97.6
Resultatgrad -30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -0.7
Signatur
01.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex