Læringsverkstedet Søreidtunet As
Juridisk navn:  Læringsverkstedet Søreidtunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55529890
Postboks 215 Aktivitetsvegen 2 Fax: 55529891
2051 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Akershus Ullensaker
Org.nr: 892854882
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/30/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.41%
Resultat  
  
-40.77%
Egenkapital  
  
11.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.308.000 20.215.000 19.257.000 19.512.000 19.022.000
Resultat: 1.409.000 2.379.000 1.540.000 1.638.000 1.770.000
Egenkapital: 10.588.000 9.512.000 7.179.000 6.038.000 4.856.000
Regnskap for  Læringsverkstedet Søreidtunet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.308.000 20.215.000 19.257.000 19.512.000 19.022.000
Driftskostnader -19.083.000 -17.418.000 -17.565.000 -17.741.000 -17.098.000
Driftsresultat 2.225.000 2.797.000 1.692.000 1.770.000 1.924.000
Finansinntekter 8.000 153.000 83.000 103.000 92.000
Finanskostnader -824.000 -571.000 -234.000 -235.000 -246.000
Finans -816.000 -418.000 -151.000 -132.000 -154.000
Resultat før skatt 1.409.000 2.379.000 1.540.000 1.638.000 1.770.000
Skattekostnad -332.000 -575.000 -399.000 -455.000 -482.000
Årsresultat 1.076.000 2.333.000 1.141.000 1.182.000 1.288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.613.000 7.769.000 7.757.000 8.092.000 8.692.000
Sum omløpsmidler 13.455.000 13.597.000 12.230.000 10.348.000 9.273.000
Sum eiendeler 22.068.000 21.366.000 19.987.000 18.440.000 17.965.000
Sum opptjent egenkapital 10.058.000 8.982.000 6.649.000 5.508.000 4.326.000
Sum egenkapital 10.588.000 9.512.000 7.179.000 6.038.000 4.856.000
Sum langsiktig gjeld 8.224.000 8.601.000 9.656.000 9.701.000 10.466.000
Sum kortsiktig gjeld 3.256.000 3.253.000 3.153.000 2.702.000 2.643.000
Sum gjeld og egenkapital 22.068.000 21.366.000 19.988.000 18.441.000 17.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.325.000 4.194.000 4.021.000 4.045.000 4.182.000
Andre inntekter 16.982.000 16.021.000 15.237.000 15.466.000 14.840.000
Driftsinntekter 21.308.000 20.215.000 19.257.000 19.512.000 19.022.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -14.913.000 -13.439.000 -13.396.000 -13.250.000 -12.878.000
Avskrivning -547.000 -509.000 -515.000 -518.000 -496.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.623.000 -3.470.000 -3.654.000 -3.973.000 -3.724.000
Driftskostnader -19.083.000 -17.418.000 -17.565.000 -17.741.000 -17.098.000
Driftsresultat 2.225.000 2.797.000 1.692.000 1.770.000 1.924.000
Finansinntekter 8.000 153.000 83.000 103.000 92.000
Finanskostnader -824.000 -571.000 -234.000 -235.000 -246.000
Finans -816.000 -418.000 -151.000 -132.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.076.000 2.333.000 1.141.000 1.182.000 1.288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 20.000 273.000 159.000 240.000
Fast eiendom 8.104.000 7.157.000 7.435.000 7.909.000 8.392.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 23.000 49.000 25.000 60.000
Sum varige driftsmidler 8.107.000 7.180.000 7.485.000 7.934.000 8.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 405.000 569.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.613.000 7.769.000 7.757.000 8.092.000 8.692.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 9.000 17.000 143.000 97.000
Andre fordringer 12.958.000 13.137.000 11.791.000 9.788.000 8.711.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 452.000 422.000 417.000 465.000
Sum omløpsmidler 13.455.000 13.597.000 12.230.000 10.348.000 9.273.000
Sum eiendeler 22.068.000 21.366.000 19.987.000 18.440.000 17.965.000
Sum opptjent egenkapital 10.058.000 8.982.000 6.649.000 5.508.000 4.326.000
Sum egenkapital 10.588.000 9.512.000 7.179.000 6.038.000 4.856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 686.000 372.000 786.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.224.000 8.601.000 9.656.000 9.701.000 10.466.000
Leverandørgjeld 173.000 139.000 280.000 0 -221.000
Betalbar skatt 413.000 489.000 513.000 374.000 472.000
Skyldig offentlige avgifter 1.041.000 988.000 860.000 900.000 1.040.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.630.000 1.638.000 1.500.000 1.428.000 1.353.000
Sum kortsiktig gjeld 3.256.000 3.253.000 3.153.000 2.702.000 2.643.000
Sum gjeld og egenkapital 22.068.000 21.366.000 19.988.000 18.441.000 17.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.199.000 10.344.000 9.077.000 7.646.000 6.630.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.2 3.9 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 4.1 4.2 3.9 3.9 3.6
Soliditet 4 44.5 35.9 32.7 27.0
Resultatgrad 10.4 13.8 8.8 9.1 10.1
Rentedekningsgrad 2.7 4.9 7.2 8.0 8.2
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.8 2.1 2.7
Total kapitalrentabilitet 10.1 13.8 8.9 10.2 11.2
Signatur
21.09.2018
Prokurister
07.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex