Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lærvarer AS
Juridisk navn:  Lærvarer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52721049
Longhammarvegen 27 Longhammarvegen 27 Fax: 52721049
5536 Haugesund 5536 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 916904118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/28/1974
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.79%
Resultat  
  
11.29%
Egenkapital  
  
-16.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000 5.629.000
Resultat: -110.000 -124.000 -33.000 0 150.000
Egenkapital: 550.000 661.000 784.000 817.000 846.000
Regnskap for  Lærvarer AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000 5.629.000
Driftskostnader -4.202.000 -4.874.000 -5.355.000 -5.514.000 -5.479.000
Driftsresultat -101.000 -118.000 -31.000 6.000 150.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -2.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -6.000 -1.000 -5.000 0
Resultat før skatt -110.000 -124.000 -33.000 0 150.000
Skattekostnad 0 0 0 -30.000 -66.000
Årsresultat -110.000 -124.000 -33.000 -29.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 62.000 107.000 210.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.242.000 1.370.000 1.397.000 1.519.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.255.000 1.432.000 1.504.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 561.000 684.000 717.000 746.000
Sum egenkapital 550.000 661.000 784.000 817.000 846.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0 39.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 594.000 636.000 687.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.255.000 1.430.000 1.504.000 1.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000 5.629.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.100.000 4.756.000 5.323.000 5.520.000 5.629.000
Varekostnad -2.169.000 -2.325.000 -2.562.000 -2.755.000 -2.710.000
Lønninger -994.000 -1.325.000 -1.448.000 -1.415.000 -1.475.000
Avskrivning -4.000 -49.000 -65.000 -129.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.035.000 -1.175.000 -1.275.000 -1.215.000 -1.177.000
Driftskostnader -4.202.000 -4.874.000 -5.355.000 -5.514.000 -5.479.000
Driftsresultat -101.000 -118.000 -31.000 6.000 150.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -2.000 -6.000 -1.000
Finans -10.000 -6.000 -1.000 -5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 -124.000 -33.000 -29.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 10.000 59.000 104.000 207.000
Sum varige driftsmidler 6.000 10.000 59.000 104.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 62.000 107.000 210.000
Varebeholdning 285.000 542.000 656.000 662.000 637.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 151.000 142.000 115.000 116.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 558.000 598.000 619.000 874.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.242.000 1.370.000 1.397.000 1.519.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.255.000 1.432.000 1.504.000 1.729.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 561.000 684.000 717.000 746.000
Sum egenkapital 550.000 661.000 784.000 817.000 846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 10.000 0 39.000
Leverandørgjeld 245.000 240.000 284.000 222.000 269.000
Betalbar skatt 0 0 0 30.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 216.000 231.000 228.000 312.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 139.000 122.000 207.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 502.000 594.000 636.000 687.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.255.000 1.430.000 1.504.000 1.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 648.000 734.000 710.000 675.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.2 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 52.3 52.7 54.8 54.3 48.9
Resultatgrad -2.5 -2.5 -0.6 0.1 2.7
Rentedekningsgrad -10.1 -19.7 -15.0 1.2 151.0
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet -9.6 -9.4 -2.1 0.5 8.7
Signatur
01.05.2017
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
01.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex