Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lødding Solvoll As
Juridisk navn:  Lødding Solvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bruvollveien 29 Bruvollveien 29 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 918668764
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.03%
Resultat  
  
-113.1%
Egenkapital  
  
-10.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 269.000 249.000
Resultat: -11.000 84.000
Egenkapital: 79.000 88.000
Regnskap for  Lødding Solvoll As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 269.000 249.000
Driftskostnader -279.000 -164.000
Driftsresultat -11.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -11.000 84.000
Skattekostnad 2.000 -21.000
Årsresultat -9.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 29.000
Sum omløpsmidler 95.000 118.000
Sum eiendeler 121.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 58.000
Sum egenkapital 79.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 269.000 249.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 269.000 249.000
Varekostnad -18.000 -17.000
Lønninger -175.000 -63.000
Avskrivning -3.000 -2.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -82.000
Driftskostnader -279.000 -164.000
Driftsresultat -11.000 84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -9.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 26.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 29.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 39.000 38.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 56.000 80.000
Sum omløpsmidler 95.000 118.000
Sum eiendeler 121.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 49.000 58.000
Sum egenkapital 79.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Leverandørgjeld 0 17.000
Betalbar skatt 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 60.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2
Likviditetsgrad 2 2.3 2
Soliditet 65.3 59.9
Resultatgrad -4.1 33.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -9.1 57.1
Signatur
23.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex