Lødingen Bunkerdepot AS
Juridisk navn:  Lødingen Bunkerdepot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76931403
Erikstad Fax:
8410 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 914083672
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/1934
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.86%
Resultat  
  
823.61%
Egenkapital  
  
67.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 669.000 638.000 637.000 570.000 588.000
Resultat: 39.719.000 -5.489.000 42.185.000 27.068.000 14.106.000
Egenkapital: 81.972.000 48.933.000 60.304.000 24.366.000 7.259.000
Regnskap for  Lødingen Bunkerdepot AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 669.000 638.000 637.000 570.000 588.000
Driftskostnader -821.000 -602.000 -458.000 -489.000 -999.000
Driftsresultat -153.000 36.000 179.000 81.000 -411.000
Finansinntekter 50.733.000 25.113.000 49.595.000 29.719.000 14.518.000
Finanskostnader -10.861.000 -30.637.000 -7.588.000 -2.732.000 -1.000
Finans 39.872.000 -5.524.000 42.007.000 26.987.000 14.517.000
Resultat før skatt 39.719.000 -5.489.000 42.185.000 27.068.000 14.106.000
Skattekostnad -10.000 -82.000 -47.000 39.000 35.000
Årsresultat 39.709.000 -5.571.000 42.138.000 27.107.000 14.142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.755.000 8.000.000 4.320.000 4.442.000 5.101.000
Sum omløpsmidler 147.250.000 93.652.000 112.324.000 100.828.000 17.514.000
Sum eiendeler 155.005.000 101.652.000 116.644.000 105.270.000 22.615.000
Sum opptjent egenkapital 81.847.000 48.808.000 60.179.000 24.241.000 7.134.000
Sum egenkapital 81.972.000 48.933.000 60.304.000 24.366.000 7.259.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000 50.069.000 70.824.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 73.016.000 52.708.000 6.271.000 10.080.000 15.234.000
Sum gjeld og egenkapital 155.005.000 101.653.000 116.644.000 105.270.000 22.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 669.000 638.000 637.000 570.000 588.000
Driftsinntekter 669.000 638.000 637.000 570.000 588.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -239.000 -275.000 -112.000 -115.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -582.000 -327.000 -346.000 -374.000 -882.000
Driftskostnader -821.000 -602.000 -458.000 -489.000 -999.000
Driftsresultat -153.000 36.000 179.000 81.000 -411.000
Finansinntekter 50.733.000 25.113.000 49.595.000 29.719.000 14.518.000
Finanskostnader -10.861.000 -30.637.000 -7.588.000 -2.732.000 -1.000
Finans 39.872.000 -5.524.000 42.007.000 26.987.000 14.517.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -6.200.000 -10.000.000 -10.000.000
Årsresultat 39.709.000 -5.571.000 42.138.000 27.107.000 14.142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.180.000 5.411.000 1.754.000 1.797.000 2.335.000
Maskiner anlegg 28.000 33.000 70.000 139.000 211.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.207.000 5.444.000 1.824.000 1.936.000 2.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.548.000 2.556.000 2.496.000 2.506.000 2.556.000
Sum anleggsmidler 7.755.000 8.000.000 4.320.000 4.442.000 5.101.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 0 0 0 0
Andre fordringer 10.009.000 7.173.000 68.314.000 10.006.000 15.448.000
Sum investeringer 136.800.000 43.934.000 43.492.000 89.507.000 0
Kasse, bank 432.000 42.545.000 517.000 1.314.000 2.065.000
Sum omløpsmidler 147.250.000 93.652.000 112.324.000 100.828.000 17.514.000
Sum eiendeler 155.005.000 101.652.000 116.644.000 105.270.000 22.615.000
Sum opptjent egenkapital 81.847.000 48.808.000 60.179.000 24.241.000 7.134.000
Sum egenkapital 81.972.000 48.933.000 60.304.000 24.366.000 7.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 12.000 69.000 83.000 122.000
Gjeld til kredittinstitutt 70.002.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000 50.069.000 70.824.000 122.000
Leverandørgjeld 9.000 116.000 7.000 10.000 7.000
Betalbar skatt 5.000 139.000 61.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -2.000.000 -6.200.000 -10.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 50.453.000 3.000 70.000 5.227.000
Sum kortsiktig gjeld 73.016.000 52.708.000 6.271.000 10.080.000 15.234.000
Sum gjeld og egenkapital 155.005.000 101.653.000 116.644.000 105.270.000 22.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.234.000 40.944.000 106.053.000 90.748.000 2.280.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 17.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 2 1.8 17.9 1 1.2
Soliditet 52.9 48.1 51.7 23.1 32.1
Resultatgrad -22.9 5.6 28.1 14.2 -69.9
Rentedekningsgrad 0 0 0 14107.0
Gjeldsgrad 0.9 1.1 0.9 3.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 32.6 24.7 42.7 28.3 62.4
Signatur
04.06.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex