Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lødingen Elektro AS
Juridisk navn:  Lødingen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76931910
Postboks 150 Hamndalsvegen 9B Fax: 76931809
8410 Lødingen 8410 Lødingen
Fylke: Kommune:
Nordland Lødingen
Org.nr: 924944374
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/12/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.31%
Resultat  
  
-77.96%
Egenkapital  
  
4.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.682.000 7.711.000 6.845.000 6.539.000 5.712.000
Resultat: 368.000 1.670.000 1.298.000 1.073.000 587.000
Egenkapital: 7.290.000 7.003.000 5.971.000 5.472.000 5.183.000
Regnskap for  Lødingen Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.682.000 7.711.000 6.845.000 6.539.000 5.712.000
Driftskostnader -5.334.000 -6.076.000 -5.563.000 -5.473.000 -5.131.000
Driftsresultat 347.000 1.635.000 1.282.000 1.066.000 582.000
Finansinntekter 22.000 38.000 40.000 34.000 34.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -24.000 -26.000 -29.000
Finans 20.000 35.000 16.000 8.000 5.000
Resultat før skatt 368.000 1.670.000 1.298.000 1.073.000 587.000
Skattekostnad -81.000 -388.000 -299.000 -284.000 -157.000
Årsresultat 287.000 1.282.000 998.000 789.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.862.000 5.073.000 4.177.000 4.372.000 4.382.000
Sum omløpsmidler 2.694.000 3.758.000 3.995.000 3.376.000 2.937.000
Sum eiendeler 8.556.000 8.831.000 8.172.000 7.748.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.190.000 6.903.000 5.871.000 5.372.000 5.083.000
Sum egenkapital 7.290.000 7.003.000 5.971.000 5.472.000 5.183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 583.000 650.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 1.266.000 1.828.000 1.618.000 1.625.000 1.395.000
Sum gjeld og egenkapital 8.556.000 8.831.000 8.172.000 7.747.000 7.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.017.000 7.374.000 6.530.000 6.280.000 5.438.000
Andre inntekter 665.000 338.000 315.000 259.000 274.000
Driftsinntekter 5.682.000 7.711.000 6.845.000 6.539.000 5.712.000
Varekostnad -1.553.000 -1.993.000 -2.264.000 -1.919.000 -1.762.000
Lønninger -2.541.000 -3.015.000 -2.237.000 -2.271.000 -2.522.000
Avskrivning -313.000 -251.000 -245.000 -245.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -927.000 -817.000 -817.000 -1.038.000 -696.000
Driftskostnader -5.334.000 -6.076.000 -5.563.000 -5.473.000 -5.131.000
Driftsresultat 347.000 1.635.000 1.282.000 1.066.000 582.000
Finansinntekter 22.000 38.000 40.000 34.000 34.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -24.000 -26.000 -29.000
Finans 20.000 35.000 16.000 8.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -500.000 -500.000 -400.000
Årsresultat 287.000 1.282.000 998.000 789.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 127.000 88.000 50.000 0 0
Fast eiendom 5.398.000 4.608.000 3.791.000 3.930.000 3.934.000
Maskiner anlegg 194.000 146.000 0 0 4.000
Driftsløsøre 133.000 221.000 326.000 432.000 434.000
Sum varige driftsmidler 5.725.000 4.975.000 4.117.000 4.362.000 4.372.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 5.862.000 5.073.000 4.177.000 4.372.000 4.382.000
Varebeholdning 1.020.000 968.000 1.079.000 921.000 920.000
Kundefordringer 481.000 522.000 298.000 508.000 555.000
Andre fordringer 2.000 30.000 2.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.191.000 2.238.000 2.617.000 1.946.000 1.460.000
Sum omløpsmidler 2.694.000 3.758.000 3.995.000 3.376.000 2.937.000
Sum eiendeler 8.556.000 8.831.000 8.172.000 7.748.000 7.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.190.000 6.903.000 5.871.000 5.372.000 5.083.000
Sum egenkapital 7.290.000 7.003.000 5.971.000 5.472.000 5.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 583.000 650.000 741.000
Leverandørgjeld 184.000 184.000 187.000 173.000 191.000
Betalbar skatt 120.000 426.000 349.000 308.000 169.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 268.000 262.000 386.000 280.000
Utbytte 0 -250.000 -500.000 -500.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 707.000 700.000 319.000 257.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 1.266.000 1.828.000 1.618.000 1.625.000 1.395.000
Sum gjeld og egenkapital 8.556.000 8.831.000 8.172.000 7.747.000 7.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.428.000 1.930.000 2.377.000 1.751.000 1.542.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.5 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.8 1.5 1.5
Soliditet 85.2 79.3 73.1 70.6 70.8
Resultatgrad 6.1 21.2 18.7 16.3 10.2
Rentedekningsgrad 173.5 5 53.4 4 21.2
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 18.9 16.2 14.2 8.4
Signatur
30.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex