Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løken Bygg AS
Juridisk navn:  Løken Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90011240
Jegeråsen 36 Jegeråsen 36 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980369676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/6/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Olsson & Co Da
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.15%
Resultat  
  
-16.33%
Egenkapital  
  
34.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.140.000 10.584.000 11.710.000 9.240.000 5.284.000
Resultat: 707.000 845.000 10.000 500.000 -232.000
Egenkapital: 1.096.000 816.000 184.000 186.000 -183.000
Regnskap for  Løken Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.140.000 10.584.000 11.710.000 9.240.000 5.284.000
Driftskostnader -12.414.000 -9.716.000 -11.642.000 -8.715.000 -5.478.000
Driftsresultat 726.000 868.000 69.000 525.000 -195.000
Finansinntekter 2.000 8.000 0 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -30.000 -59.000 -26.000 -37.000
Finans -18.000 -22.000 -59.000 -25.000 -37.000
Resultat før skatt 707.000 845.000 10.000 500.000 -232.000
Skattekostnad -156.000 -214.000 -12.000 -130.000 54.000
Årsresultat 551.000 632.000 -2.000 369.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 283.000 63.000 205.000 279.000 434.000
Sum omløpsmidler 2.779.000 2.712.000 1.414.000 2.877.000 523.000
Sum eiendeler 3.062.000 2.775.000 1.619.000 3.156.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 996.000 716.000 84.000 86.000 -283.000
Sum egenkapital 1.096.000 816.000 184.000 186.000 -183.000
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 133.000 230.000 387.000
Sum kortsiktig gjeld 1.965.000 1.920.000 1.302.000 2.740.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 3.061.000 2.776.000 1.619.000 3.156.000 957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.988.000 11.082.000 11.917.000 9.240.000 5.284.000
Andre inntekter 1.152.000 -498.000 -207.000 0 0
Driftsinntekter 13.140.000 10.584.000 11.710.000 9.240.000 5.284.000
Varekostnad -8.247.000 -6.374.000 -8.326.000 -6.041.000 -2.971.000
Lønninger -2.413.000 -2.026.000 -2.080.000 -1.681.000 -1.597.000
Avskrivning -15.000 -53.000 -138.000 -138.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.739.000 -1.263.000 -1.098.000 -855.000 -772.000
Driftskostnader -12.414.000 -9.716.000 -11.642.000 -8.715.000 -5.478.000
Driftsresultat 726.000 868.000 69.000 525.000 -195.000
Finansinntekter 2.000 8.000 0 1.000 0
Finanskostnader -20.000 -30.000 -59.000 -26.000 -37.000
Finans -18.000 -22.000 -59.000 -25.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -270.000 0 0 0 0
Årsresultat 551.000 632.000 -2.000 369.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 34.000 155.000 90.000 107.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 29.000 51.000 189.000 327.000
Sum varige driftsmidler 221.000 29.000 51.000 189.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 283.000 63.000 205.000 279.000 434.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.324.000 1.434.000 1.436.000 1.000.000 401.000
Andre fordringer 66.000 43.000 13.000 515.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.389.000 1.235.000 0 1.362.000 0
Sum omløpsmidler 2.779.000 2.712.000 1.414.000 2.877.000 523.000
Sum eiendeler 3.062.000 2.775.000 1.619.000 3.156.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 996.000 716.000 84.000 86.000 -283.000
Sum egenkapital 1.096.000 816.000 184.000 186.000 -183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 40.000 133.000 230.000 387.000
Leverandørgjeld 1.413.000 1.345.000 674.000 2.230.000 364.000
Betalbar skatt 149.000 93.000 76.000 113.000 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 287.000 331.000 155.000 115.000
Utbytte -270.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 195.000 220.000 242.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.965.000 1.920.000 1.302.000 2.740.000 753.000
Sum gjeld og egenkapital 3.061.000 2.776.000 1.619.000 3.156.000 957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 814.000 792.000 112.000 137.000 -230.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.1 1.1 0.7
Soliditet 35.8 29.4 11.4 5.9 -19.1
Resultatgrad 5.5 8.2 0.6 5.7 -3.7
Rentedekningsgrad 36.3 28.9 1.2 20.2 -5.3
Gjeldsgrad 1.8 2.4 7.8 1 -6.2
Total kapitalrentabilitet 23.8 31.6 4.3 16.7 -20.4
Signatur
31.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex