Løken Eiendommer AS
Juridisk navn:  Løken Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22603039
c/o Hilde Løken Grennæs Tveterlia 27 Eilert Sundts Gate 57 Fax:
1344 Haslum 355 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987877391
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
55.17%
Egenkapital  
  
-11.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -26.000 -58.000 42.000 452.000 73.000
Egenkapital: 197.000 223.000 281.000 509.000 207.000
Regnskap for  Løken Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -18.000 -47.000 -34.000 -9.000
Driftsresultat -19.000 -18.000 -47.000 -34.000 -9.000
Finansinntekter -7.000 -40.000 89.000 485.000 82.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -8.000 -40.000 89.000 485.000 82.000
Resultat før skatt -26.000 -58.000 42.000 452.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 21.000
Årsresultat -26.000 -58.000 42.000 452.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 228.000 227.000 282.000 1.104.000 762.000
Sum eiendeler 228.000 227.000 282.000 1.104.000 762.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 119.000 177.000 405.000 103.000
Sum egenkapital 197.000 223.000 281.000 509.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 4.000 1.000 595.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 227.000 282.000 1.104.000 763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -18.000 -47.000 -34.000 -9.000
Driftskostnader -19.000 -18.000 -47.000 -34.000 -9.000
Driftsresultat -19.000 -18.000 -47.000 -34.000 -9.000
Finansinntekter -7.000 -40.000 89.000 485.000 82.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -8.000 -40.000 89.000 485.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -37.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Årsresultat -26.000 -58.000 42.000 452.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 24.000 15.000 15.000 4.000 0
Sum investeringer 152.000 210.000 250.000 664.000 730.000
Kasse, bank 52.000 2.000 17.000 435.000 32.000
Sum omløpsmidler 228.000 227.000 282.000 1.104.000 762.000
Sum eiendeler 228.000 227.000 282.000 1.104.000 762.000
Sum opptjent egenkapital 93.000 119.000 177.000 405.000 103.000
Sum egenkapital 197.000 223.000 281.000 509.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 4.000 1.000 445.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 4.000 1.000 595.000 556.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 227.000 282.000 1.104.000 763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 223.000 281.000 509.000 206.000
Likviditetsgrad 1 7.4 56.8 2 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 7.4 56.8 2 1.9 1.4
Soliditet 86.4 98.2 99.6 46.1 27.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0 1.2 2.7
Total kapitalrentabilitet -11.4 -25.6 14.9 40.9 9.6
Signatur
10.04.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
10.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex