Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løksfjord AS
Juridisk navn:  Løksfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77659111
Løksfjord Løksfjord Fax:
9140 Rebbenes 9140 Rebbenes
Fylke: Kommune:
Troms Karlsøy
Org.nr: 996001857
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 17.09.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norus Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,59%
Resultat  
  
-15,61%
Egenkapital  
  
-29,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 74.662.000 68.126.000 62.208.000 44.302.000 48.993.000
Resultat: 7.272.000 8.617.000 4.835.000 1.357.000 1.402.000
Egenkapital: 7.489.000 10.577.000 7.443.000 5.100.000 4.154.000
Regnskap for  Løksfjord AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 74.662.000 68.126.000 62.208.000 44.302.000 48.993.000
Driftskostnader -67.179.000 -59.217.000 -56.814.000 -42.203.000 -47.006.000
Driftsresultat 7.482.000 8.910.000 5.394.000 2.100.000 1.987.000
Finansinntekter 81.000 64.000 41.000 13.000 42.000
Finanskostnader -290.000 -357.000 -599.000 -756.000 -627.000
Finans -209.000 -293.000 -558.000 -743.000 -585.000
Resultat før skatt 7.272.000 8.617.000 4.835.000 1.357.000 1.402.000
Skattekostnad -1.897.000 -2.373.000 -1.321.000 -412.000 -413.000
Årsresultat 5.375.000 6.244.000 3.515.000 945.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.010.000 8.001.000 5.418.000 5.758.000 6.075.000
Sum omløpsmidler 16.484.000 13.193.000 10.324.000 11.723.000 6.396.000
Sum eiendeler 23.494.000 21.194.000 15.742.000 17.481.000 12.471.000
Sum opptjent egenkapital 5.489.000 8.577.000 5.443.000 3.100.000 2.154.000
Sum egenkapital 7.489.000 10.577.000 7.443.000 5.100.000 4.154.000
Sum langsiktig gjeld 3.652.000 2.811.000 3.544.000 4.277.000 4.999.000
Sum kortsiktig gjeld 12.353.000 7.806.000 4.755.000 8.104.000 3.317.000
Sum gjeld og egenkapital 23.494.000 21.194.000 15.742.000 17.481.000 12.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.429.000 67.872.000 62.083.000 44.182.000 48.892.000
Andre inntekter 233.000 254.000 126.000 120.000 101.000
Driftsinntekter 74.662.000 68.126.000 62.208.000 44.302.000 48.993.000
Varekostnad -53.966.000 -46.258.000 -44.568.000 -31.919.000 -37.657.000
Lønninger -7.291.000 -6.426.000 -6.384.000 -5.479.000 -5.009.000
Avskrivning -1.083.000 -1.055.000 -958.000 -898.000 -889.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.839.000 -5.478.000 -4.904.000 -3.907.000 -3.451.000
Driftskostnader -67.179.000 -59.217.000 -56.814.000 -42.203.000 -47.006.000
Driftsresultat 7.482.000 8.910.000 5.394.000 2.100.000 1.987.000
Finansinntekter 81.000 64.000 41.000 13.000 42.000
Finanskostnader -290.000 -357.000 -599.000 -756.000 -627.000
Finans -209.000 -293.000 -558.000 -743.000 -585.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.463.000 -3.110.000 -1.171.000 0 0
Årsresultat 5.375.000 6.244.000 3.515.000 945.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 382.000 375.000 499.000 352.000 277.000
Fast eiendom 3.191.000 3.005.000 3.673.000 4.341.000 4.622.000
Maskiner anlegg 1.979.000 2.345.000 553.000 546.000 775.000
Driftsløsøre 668.000 257.000 138.000 60.000 12.000
Sum varige driftsmidler 5.838.000 5.607.000 4.364.000 4.948.000 5.409.000
Sum finansielle anleggsmidler 790.000 2.020.000 554.000 458.000 389.000
Sum anleggsmidler 7.010.000 8.001.000 5.418.000 5.758.000 6.075.000
Varebeholdning 806.000 1.197.000 564.000 3.022.000 3.442.000
Kundefordringer 1.444.000 3.893.000 7.286.000 7.395.000 717.000
Andre fordringer 960.000 214.000 743.000 430.000 979.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.274.000 7.890.000 1.732.000 877.000 1.258.000
Sum omløpsmidler 16.484.000 13.193.000 10.324.000 11.723.000 6.396.000
Sum eiendeler 23.494.000 21.194.000 15.742.000 17.481.000 12.471.000
Sum opptjent egenkapital 5.489.000 8.577.000 5.443.000 3.100.000 2.154.000
Sum egenkapital 7.489.000 10.577.000 7.443.000 5.100.000 4.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.361.000 0
Sum langsiktig gjeld 3.652.000 2.811.000 3.544.000 4.277.000 4.999.000
Leverandørgjeld 765.000 1.010.000 710.000 1.785.000 1.963.000
Betalbar skatt 1.904.000 2.248.000 1.468.000 486.000 483.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 127.000 428.000 583.000 98.000
Utbytte -8.463.000 -3.110.000 -1.171.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.111.000 1.311.000 977.000 889.000 772.000
Sum kortsiktig gjeld 12.353.000 7.806.000 4.755.000 8.104.000 3.317.000
Sum gjeld og egenkapital 23.494.000 21.194.000 15.742.000 17.481.000 12.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.131.000 5.387.000 5.569.000 3.619.000 3.079.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 2.2 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 2.1 1.1 0.9
Soliditet 31.9 49.9 47.3 29.2 33.3
Resultatgrad 1 13.1 8.7 4.7 4.1
Rentedekningsgrad 25.8 25.1 9.1 2.8 3.2
Gjeldsgrad 2.1 1.0 1.1 2.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 32.2 42.3 34.5 12.1 16.3
Signatur
05.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex