Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løvdal Invest As
Juridisk navn:  Løvdal Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rønningveien 7 Rønningveien 7 Fax:
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 917962294
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Løkkebakken Regnskap Og Rådgivning A
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-211.11%
Egenkapital  
  
-175%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -28.000 -9.000 -6.000
Egenkapital: -12.000 16.000 24.000
Regnskap for  Løvdal Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -9.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 0
Finans -19.000 0 0
Resultat før skatt -28.000 -9.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -28.000 -9.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.357.000 138.000 38.000
Sum omløpsmidler 4.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 1.361.000 161.000 61.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -14.000 -6.000
Sum egenkapital -12.000 16.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 1.306.000 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 46.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 162.000 61.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -6.000
Driftsresultat -9.000 -9.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -19.000 0 0
Finans -19.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -28.000 -9.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.357.000 138.000 38.000
Sum anleggsmidler 1.357.000 138.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.000 23.000 23.000
Sum omløpsmidler 4.000 23.000 23.000
Sum eiendeler 1.361.000 161.000 61.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -14.000 -6.000
Sum egenkapital -12.000 16.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.306.000 100.000 0
Leverandørgjeld 0 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 37.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 46.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 1.360.000 162.000 61.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 -23.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.1 0.5 0.6
Soliditet -0.9 9.9 39.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad -114.3 9.1 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 -5.6 -9.8
Signatur
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex