Løveskogen As
Juridisk navn:  Løveskogen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67175000
Løveskogen 12 Løveskogen 12 Fax:
3280 Tjodalyng 3280 Tjodalyng
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 891814682
Aksjekapital: 2.271.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Miki Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.36%
Resultat  
  
-19.23%
Egenkapital  
  
-1.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 209.000 256.000 201.000 276.000 122.000
Resultat: -186.000 -156.000 -222.000 -140.000 -248.000
Egenkapital: 2.451.000 2.483.000 2.495.000 2.483.000 2.479.000
Regnskap for  Løveskogen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 209.000 256.000 201.000 276.000 122.000
Driftskostnader -366.000 -353.000 -365.000 -366.000 -369.000
Driftsresultat -156.000 -96.000 -164.000 -90.000 -248.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -60.000 -62.000 -50.000 0
Finans -30.000 -60.000 -58.000 -50.000 0
Resultat før skatt -186.000 -156.000 -222.000 -140.000 -248.000
Skattekostnad 41.000 38.000 56.000 38.000 57.000
Årsresultat -145.000 -118.000 -166.000 -102.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.198.000 3.041.000 3.146.000 2.947.000 2.797.000
Sum omløpsmidler 239.000 1.347.000 1.283.000 1.624.000 993.000
Sum eiendeler 3.437.000 4.388.000 4.429.000 4.571.000 3.790.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.451.000 2.483.000 2.495.000 2.483.000 2.479.000
Sum langsiktig gjeld 48.000 1.807.000 1.914.000 2.014.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 938.000 97.000 20.000 75.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 4.387.000 4.429.000 4.572.000 3.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 108.000
Andre inntekter 209.000 256.000 201.000 276.000 14.000
Driftsinntekter 209.000 256.000 201.000 276.000 122.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -211.000 -188.000 -160.000 -146.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -165.000 -205.000 -220.000 -249.000
Driftskostnader -366.000 -353.000 -365.000 -366.000 -369.000
Driftsresultat -156.000 -96.000 -164.000 -90.000 -248.000
Finansinntekter 0 0 4.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -60.000 -62.000 -50.000 0
Finans -30.000 -60.000 -58.000 -50.000 0
Konsernbidrag 114.000 105.000 178.000 106.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -118.000 -166.000 -102.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.169.000 3.007.000 3.107.000 2.902.000 2.747.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 34.000 39.000 45.000 50.000
Sum varige driftsmidler 3.198.000 3.041.000 0 0 2.797.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.198.000 3.041.000 3.146.000 2.947.000 2.797.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 0
Andre fordringer 15.000 55.000 14.000 14.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 108.000 121.000 196.000 107.000
Sum omløpsmidler 239.000 1.347.000 1.283.000 1.624.000 993.000
Sum eiendeler 3.437.000 4.388.000 4.429.000 4.571.000 3.790.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.451.000 2.483.000 2.495.000 2.483.000 2.479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 48.000 57.000 64.000 64.000 66.000
Gjeld til kredittinstitutt 911.000 0 1.000 1.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 48.000 1.807.000 1.914.000 2.014.000 66.000
Leverandørgjeld 8.000 12.000 2.000 19.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 3.000 38.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 81.000 14.000 16.000 1.170.000
Sum kortsiktig gjeld 938.000 97.000 20.000 75.000 1.245.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 4.387.000 4.429.000 4.572.000 3.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -699.000 1.250.000 1.263.000 1.549.000 -252.000
Likviditetsgrad 1 0.3 13.9 64.2 21.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 13.9 64.2 21.7 0.8
Soliditet 71.3 56.6 56.3 54.3 65.4
Resultatgrad -74.6 -37.5 -81.6 -32.6 -203.3
Rentedekningsgrad -5.2 -1.6 -2.6 -1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.8 0.8 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.5 -2.2 -3.6 -6.5
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex