Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løvfald Arkitekter AS
Juridisk navn:  Løvfald Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69896110
Husflidveien 3 Husflidveien 3 Fax:
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 984239262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30%
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 105.000 150.000 210.000 49.000 156.000
Resultat: 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Egenkapital: -82.000 -88.000 -96.000 -152.000 -30.000
Regnskap for  Løvfald Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 105.000 150.000 210.000 49.000 156.000
Driftskostnader -99.000 -141.000 -154.000 -172.000 -213.000
Driftsresultat 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 26.000 26.000 52.000 65.000
Sum omløpsmidler 171.000 158.000 154.000 86.000 201.000
Sum eiendeler 192.000 184.000 180.000 138.000 266.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -188.000 -196.000 -252.000 -130.000
Sum egenkapital -82.000 -88.000 -96.000 -152.000 -30.000
Sum langsiktig gjeld 266.000 266.000 266.000 268.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 11.000 23.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 184.000 181.000 139.000 266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 150.000 210.000 49.000 156.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 105.000 150.000 210.000 49.000 156.000
Varekostnad 0 0 0 0 -16.000
Lønninger 0 0 -2.000 -3.000 -54.000
Avskrivning -5.000 0 -26.000 -13.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -141.000 -126.000 -156.000 -123.000
Driftskostnader -99.000 -141.000 -154.000 -172.000 -213.000
Driftsresultat 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 8.000 56.000 -123.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 26.000 26.000 52.000 65.000
Sum varige driftsmidler 21.000 26.000 26.000 52.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 26.000 26.000 52.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 18.000 15.000 26.000
Andre fordringer 0 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 153.000 137.000 71.000 175.000
Sum omløpsmidler 171.000 158.000 154.000 86.000 201.000
Sum eiendeler 192.000 184.000 180.000 138.000 266.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -188.000 -196.000 -252.000 -130.000
Sum egenkapital -82.000 -88.000 -96.000 -152.000 -30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 266.000 266.000 266.000 268.000 254.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 6.000 11.000 1.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.000 11.000 23.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 184.000 181.000 139.000 266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 163.000 152.000 143.000 63.000 159.000
Likviditetsgrad 1 21.4 26.3 1 3.7 4.8
Likviditetsgrad 2 21.4 26.3 1 3.7 4.8
Soliditet -42.7 -47.8 -109.4 -11.3
Resultatgrad 5.7 5.3 26.7 -37.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 -3.1 -2.9 -1.9 -9.9
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.3 30.9 -88.5 -21.8
Signatur
12.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex