Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Løvseth + Partner As
Juridisk navn:  Løvseth + Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22446818
St. Olavs Plass 3 St. Olavs Plass 3 Fax: 22561317
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986389520
Aksjekapital: 152.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/5/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Fast Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
51.02%
Resultat  
  
3950%
Egenkapital  
  
2.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.987.000 5.951.000 9.894.000 5.785.000 5.773.000
Resultat: 1.377.000 34.000 2.300.000 504.000 705.000
Egenkapital: 2.922.000 2.851.000 3.028.000 2.280.000 2.200.000
Regnskap for  Løvseth + Partner As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.987.000 5.951.000 9.894.000 5.785.000 5.773.000
Driftskostnader -7.620.000 -5.925.000 -7.600.000 -5.288.000 -5.083.000
Driftsresultat 1.366.000 27.000 2.293.000 497.000 689.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 7.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 11.000 8.000 8.000 7.000 16.000
Resultat før skatt 1.377.000 34.000 2.300.000 504.000 705.000
Skattekostnad -306.000 -11.000 -552.000 -124.000 -192.000
Årsresultat 1.072.000 23.000 1.748.000 380.000 513.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 45.000 78.000 57.000 0
Sum omløpsmidler 5.703.000 3.982.000 6.104.000 3.676.000 3.575.000
Sum eiendeler 5.773.000 4.027.000 6.182.000 3.733.000 3.575.000
Sum opptjent egenkapital 2.322.000 2.251.000 2.428.000 1.680.000 1.600.000
Sum egenkapital 2.922.000 2.851.000 3.028.000 2.280.000 2.200.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 11.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.851.000 1.176.000 3.144.000 1.448.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 5.773.000 4.028.000 6.183.000 3.734.000 3.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.987.000 5.951.000 9.894.000 5.785.000 5.773.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.987.000 5.951.000 9.894.000 5.785.000 5.773.000
Varekostnad -918.000 -185.000 -423.000 -344.000 -225.000
Lønninger -5.556.000 -4.697.000 -5.934.000 -3.976.000 -4.042.000
Avskrivning -43.000 -33.000 -23.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.103.000 -1.010.000 -1.220.000 -963.000 -816.000
Driftskostnader -7.620.000 -5.925.000 -7.600.000 -5.288.000 -5.083.000
Driftsresultat 1.366.000 27.000 2.293.000 497.000 689.000
Finansinntekter 11.000 9.000 9.000 7.000 16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 11.000 8.000 8.000 7.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -200.000 -1.000.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 1.072.000 23.000 1.748.000 380.000 513.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 45.000 78.000 57.000 0
Sum varige driftsmidler 70.000 45.000 78.000 57.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 45.000 78.000 57.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.964.000 1.069.000 1.820.000 1.689.000 876.000
Andre fordringer 48.000 41.000 75.000 45.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.692.000 2.872.000 4.209.000 1.941.000 2.663.000
Sum omløpsmidler 5.703.000 3.982.000 6.104.000 3.676.000 3.575.000
Sum eiendeler 5.773.000 4.027.000 6.182.000 3.733.000 3.575.000
Sum opptjent egenkapital 2.322.000 2.251.000 2.428.000 1.680.000 1.600.000
Sum egenkapital 2.922.000 2.851.000 3.028.000 2.280.000 2.200.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 11.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 11.000 6.000 0
Leverandørgjeld 104.000 71.000 96.000 43.000 46.000
Betalbar skatt 307.000 14.000 547.000 119.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 956.000 561.000 971.000 628.000 574.000
Utbytte -1.000.000 -200.000 -1.000.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 483.000 330.000 530.000 359.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 2.851.000 1.176.000 3.144.000 1.448.000 1.375.000
Sum gjeld og egenkapital 5.773.000 4.028.000 6.183.000 3.734.000 3.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.852.000 2.806.000 2.960.000 2.228.000 2.200.000
Likviditetsgrad 1 2 3.4 1.9 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 2 3.4 1.9 2.5 2.7
Soliditet 50.6 70.8 4 61.1 61.5
Resultatgrad 15.2 0.5 23.2 8.6 11.9
Rentedekningsgrad 2 2
Gjeldsgrad 1 0.4 1 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 23.9 0.9 37.2 13.5 19.7
Signatur
11.08.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
LØVSETH SVEIN MORTEN
LØØF ANNE-MARIE ELISABETH
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex