L Harboe Jensen Shipping AS
Juridisk navn:  L Harboe Jensen Shipping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1713 Vika Hvitstenveien 11 Fax:
0121 Oslo 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 929220862
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 3/6/1973 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -27.000 394.000
Egenkapital: 0 -1.013.000 -1.013.000 0 -987.000
Regnskap for  L Harboe Jensen Shipping AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -27.000 -14.000
Driftsresultat 0 0 0 -27.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 418.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 0 0 407.000
Resultat før skatt 0 0 0 -27.000 394.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -27.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 8.260.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 8.263.000 3.000 8.263.000 8.262.000
Sum eiendeler 0 8.263.000 8.263.000 8.263.000 8.262.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -1.115.000 -1.115.000 0 -1.089.000
Sum egenkapital 0 -1.013.000 -1.013.000 0 -987.000
Sum langsiktig gjeld 0 8.650.000 8.650.000 0 8.623.000
Sum kortsiktig gjeld 0 627.000 627.000 0 627.000
Sum gjeld og egenkapital 0 8.264.000 8.264.000 0 8.263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -27.000 -14.000
Driftskostnader 0 0 0 -27.000 -14.000
Driftsresultat 0 0 0 -27.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 418.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -11.000
Finans 0 0 0 0 407.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -27.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 8.260.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 8.260.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 8.260.000 0 8.260.000 8.260.000
Sum investeringer 0 3.000 0 0 0
Kasse, bank 0 0 3.000 3.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 8.263.000 3.000 8.263.000 8.262.000
Sum eiendeler 0 8.263.000 8.263.000 8.263.000 8.262.000
Sum opptjent egenkapital -102.000 -1.115.000 -1.115.000 0 -1.089.000
Sum egenkapital 0 -1.013.000 -1.013.000 0 -987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 8.650.000 8.650.000 0 8.623.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 627.000 627.000 0 627.000
Sum kortsiktig gjeld 0 627.000 627.000 0 627.000
Sum gjeld og egenkapital 0 8.264.000 8.264.000 0 8.263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 7.636.000 -624.000 8.263.000 7.635.000
Likviditetsgrad 1 13.2 0 13.2
Likviditetsgrad 2 0 13.2 0 0.0 13.2
Soliditet -12.3 -12.3 -11.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 36.7
Gjeldsgrad -9.2 -9.2 -9.4
Total kapitalrentabilitet 0 0 4.9
Signatur
05.12.2011
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex