La Casa Restaurant Høvik As
Juridisk navn:  La Casa Restaurant Høvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkeveien 53 Kirkeveien 53 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916988419
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/17/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.81%
Resultat  
  
158.24%
Egenkapital  
  
20.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.265.000 1.558.000 1.128.000
Resultat: 53.000 -91.000 -132.000
Egenkapital: -154.000 -193.000 -102.000
Regnskap for  La Casa Restaurant Høvik As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.265.000 1.558.000 1.128.000
Driftskostnader -1.211.000 -1.649.000 -1.260.000
Driftsresultat 53.000 -91.000 -131.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 53.000 -91.000 -132.000
Skattekostnad -14.000 0 0
Årsresultat 39.000 -91.000 -132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 191.000 247.000
Sum omløpsmidler 64.000 120.000 164.000
Sum eiendeler 199.000 311.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -184.000 -223.000 -132.000
Sum egenkapital -154.000 -193.000 -102.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 339.000 504.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 311.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.230.000 1.490.000 1.098.000
Andre inntekter 35.000 69.000 30.000
Driftsinntekter 1.265.000 1.558.000 1.128.000
Varekostnad -434.000 -591.000 -428.000
Lønninger -352.000 -632.000 -419.000
Avskrivning -56.000 -56.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -318.000 -351.000 -402.000
Driftskostnader -1.211.000 -1.649.000 -1.260.000
Driftsresultat 53.000 -91.000 -131.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 39.000 -91.000 -132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 191.000 247.000
Sum varige driftsmidler 135.000 191.000 247.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 191.000 247.000
Varebeholdning 10.000 44.000 39.000
Kundefordringer 0 14.000 8.000
Andre fordringer 2.000 4.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 58.000 102.000
Sum omløpsmidler 64.000 120.000 164.000
Sum eiendeler 199.000 311.000 411.000
Sum opptjent egenkapital -184.000 -223.000 -132.000
Sum egenkapital -154.000 -193.000 -102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 9.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 58.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 437.000 451.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 504.000 514.000
Sum gjeld og egenkapital 199.000 311.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -275.000 -384.000 -350.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2
Soliditet -77.4 -62.1 -24.8
Resultatgrad 4.2 -5.8 -11.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -2.6
Total kapitalrentabilitet 26.6 -29.3 -31.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex