Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
La Perla Saksvik As
Juridisk navn:  La Perla Saksvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73979712
Armfeldts Veg 1 Armfeldts Veg 1 Fax: 73937309
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 986170855
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/1/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomipartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.38%
Resultat  
  
-2883.33%
Egenkapital  
  
-284.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 730.000 1.713.000 1.541.000 1.374.000 1.595.000
Resultat: -179.000 -6.000 113.000 39.000 205.000
Egenkapital: -196.000 -51.000 -44.000 -158.000 -196.000
Regnskap for  La Perla Saksvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 730.000 1.713.000 1.541.000 1.374.000 1.595.000
Driftskostnader -900.000 -1.717.000 -1.406.000 -1.316.000 -1.368.000
Driftsresultat -170.000 -4.000 135.000 58.000 228.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 2.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -22.000 -19.000 -25.000
Finans -9.000 -3.000 -22.000 -19.000 -23.000
Resultat før skatt -179.000 -6.000 113.000 39.000 205.000
Skattekostnad 34.000 -1.000 0 0 0
Årsresultat -145.000 -7.000 113.000 39.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 0 0 28.000 87.000
Sum omløpsmidler 34.000 330.000 261.000 265.000 239.000
Sum eiendeler 68.000 330.000 261.000 293.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -151.000 -144.000 -258.000 -296.000
Sum egenkapital -196.000 -51.000 -44.000 -158.000 -196.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 147.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 381.000 305.000 303.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 331.000 261.000 292.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 726.000 1.707.000 1.541.000 1.374.000 1.595.000
Andre inntekter 4.000 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 730.000 1.713.000 1.541.000 1.374.000 1.595.000
Varekostnad -208.000 -513.000 -490.000 -485.000 -489.000
Lønninger -380.000 -659.000 -362.000 -250.000 -300.000
Avskrivning 0 0 -28.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -512.000 -521.000 -522.000 -520.000
Driftskostnader -900.000 -1.717.000 -1.406.000 -1.316.000 -1.368.000
Driftsresultat -170.000 -4.000 135.000 58.000 228.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 2.000
Finanskostnader -10.000 -6.000 -22.000 -19.000 -25.000
Finans -9.000 -3.000 -22.000 -19.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -7.000 113.000 39.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 28.000 87.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 28.000 87.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 0 0 28.000 87.000
Varebeholdning 0 4.000 27.000 20.000 20.000
Kundefordringer 0 14.000 12.000 31.000 18.000
Andre fordringer 0 6.000 10.000 16.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 306.000 211.000 198.000 192.000
Sum omløpsmidler 34.000 330.000 261.000 265.000 239.000
Sum eiendeler 68.000 330.000 261.000 293.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -296.000 -151.000 -144.000 -258.000 -296.000
Sum egenkapital -196.000 -51.000 -44.000 -158.000 -196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 147.000 82.000
Leverandørgjeld 12.000 31.000 38.000 144.000 83.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 75.000 72.000 28.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 274.000 196.000 132.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 381.000 305.000 303.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 331.000 261.000 292.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -230.000 -51.000 -44.000 -38.000 -201.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 0.9 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.9 0.8 0.9 0.5
Soliditet -288.2 -15.4 -16.9 -54.1 -60.1
Resultatgrad -23.3 -0.2 8.8 4.2 14.3
Rentedekningsgrad -0.7 6.1 3.1 9.2
Gjeldsgrad -1.3 -7.5 -6.9 -2.8 -2.7
Total kapitalrentabilitet -248.5 -0.3 51.7 19.9 70.6
Signatur
28.03.2019
SIGNATUR
REZAYI JAVAD
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex