Laber Invest AS
Juridisk navn:  Laber Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33078501
Øvre Keisemark 24A Øvre Keisemark 24A Fax: 33078539
3183 Horten 3183 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 960700651
Aksjekapital: 118.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Mistel Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
586.02%
Egenkapital  
  
28.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.040.000 -1.860.000 4.477.000 18.361.000 1.052.000
Egenkapital: 26.682.000 20.727.000 22.563.000 19.651.000 9.551.000
Regnskap for  Laber Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -44.000 -46.000 -51.000 -153.000 -25.000
Driftsresultat -44.000 -46.000 -51.000 -153.000 -25.000
Finansinntekter 9.455.000 -254.000 5.921.000 18.537.000 1.077.000
Finanskostnader -371.000 -1.561.000 -1.393.000 -23.000 0
Finans 9.084.000 -1.815.000 4.528.000 18.514.000 1.077.000
Resultat før skatt 9.040.000 -1.860.000 4.477.000 18.361.000 1.052.000
Skattekostnad -85.000 -34.000 -90.000 0 -14.000
Årsresultat 8.955.000 -1.894.000 4.387.000 18.361.000 1.038.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.014.000 9.234.000 13.245.000 8.144.000 9.525.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 11.547.000 11.645.000 20.455.000 126.000
Sum eiendeler 26.767.000 20.781.000 24.890.000 28.599.000 9.651.000
Sum opptjent egenkapital 26.564.000 20.609.000 22.445.000 19.533.000 9.433.000
Sum egenkapital 26.682.000 20.727.000 22.563.000 19.651.000 9.551.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 635.000 686.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 54.000 1.692.000 8.262.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 26.767.000 20.781.000 24.890.000 28.599.000 9.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -46.000 -51.000 -153.000 -25.000
Driftskostnader -44.000 -46.000 -51.000 -153.000 -25.000
Driftsresultat -44.000 -46.000 -51.000 -153.000 -25.000
Finansinntekter 9.455.000 -254.000 5.921.000 18.537.000 1.077.000
Finanskostnader -371.000 -1.561.000 -1.393.000 -23.000 0
Finans 9.084.000 -1.815.000 4.528.000 18.514.000 1.077.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -1.475.000 -8.260.000 -2.360.000
Årsresultat 8.955.000 -1.894.000 4.387.000 18.361.000 1.038.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.014.000 9.234.000 13.245.000 8.144.000 9.525.000
Sum anleggsmidler 25.014.000 9.234.000 13.245.000 8.144.000 9.525.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 9.101.000 6.003.000 14.229.000 6.000
Sum investeringer 1.555.000 1.444.000 4.369.000 2.433.000 0
Kasse, bank 198.000 1.002.000 1.273.000 3.793.000 120.000
Sum omløpsmidler 1.753.000 11.547.000 11.645.000 20.455.000 126.000
Sum eiendeler 26.767.000 20.781.000 24.890.000 28.599.000 9.651.000
Sum opptjent egenkapital 26.564.000 20.609.000 22.445.000 19.533.000 9.433.000
Sum egenkapital 26.682.000 20.727.000 22.563.000 19.651.000 9.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 635.000 686.000 86.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 85.000 34.000 90.000 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 -1.475.000 -8.260.000 -2.360.000
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 1.602.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 54.000 1.692.000 8.262.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 26.767.000 20.781.000 24.890.000 28.599.000 9.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.668.000 11.493.000 9.953.000 12.193.000 110.000
Likviditetsgrad 1 20.6 213.8 6.9 2.5 7.9
Likviditetsgrad 2 20.6 213.8 6.9 2.5 7.9
Soliditet 99.7 99.7 90.7 68.7 98.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -6.7
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 35.2 -1.4 23.6 64.3 10.9
Signatur
18.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
MØRK JON PATRIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex