Laburnum As
Juridisk navn:  Laburnum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønnåskollen 15 Lønnåskollen 15 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 997090373
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Agente As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-6.21%
Egenkapital  
  
7.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 725.000 773.000 -62.000 15.806.000 231.000
Egenkapital: 10.309.000 9.584.000 8.811.000 16.373.000 554.000
Regnskap for  Laburnum As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -68.000 -53.000 -52.000 -57.000 -51.000
Driftsresultat -68.000 -53.000 -52.000 -57.000 -51.000
Finansinntekter 1.800.000 911.000 215.000 16.158.000 402.000
Finanskostnader -1.008.000 -86.000 -224.000 -295.000 -120.000
Finans 792.000 825.000 -9.000 15.863.000 282.000
Resultat før skatt 725.000 773.000 -62.000 15.806.000 231.000
Skattekostnad 0 0 0 13.000 -13.000
Årsresultat 725.000 773.000 -62.000 15.819.000 218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.309.000 10.368.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Sum eiendeler 10.310.000 10.369.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Sum opptjent egenkapital 10.209.000 9.484.000 8.711.000 16.273.000 454.000
Sum egenkapital 10.309.000 9.584.000 8.811.000 16.373.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.513.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 784.000 4.000 0 77.000
Sum gjeld og egenkapital 10.310.000 10.368.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -53.000 -52.000 -57.000 -51.000
Driftskostnader -68.000 -53.000 -52.000 -57.000 -51.000
Driftsresultat -68.000 -53.000 -52.000 -57.000 -51.000
Finansinntekter 1.800.000 911.000 215.000 16.158.000 402.000
Finanskostnader -1.008.000 -86.000 -224.000 -295.000 -120.000
Finans 792.000 825.000 -9.000 15.863.000 282.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 725.000 773.000 -62.000 15.819.000 218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 438.000 0 0 0 0
Sum investeringer 5.928.000 5.640.000 6.362.000 7.609.000 2.823.000
Kasse, bank 3.943.000 4.728.000 2.453.000 8.764.000 320.000
Sum omløpsmidler 10.309.000 10.368.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Sum eiendeler 10.310.000 10.369.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Sum opptjent egenkapital 10.209.000 9.484.000 8.711.000 16.273.000 454.000
Sum egenkapital 10.309.000 9.584.000 8.811.000 16.373.000 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.513.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 784.000 4.000 0 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 784.000 4.000 0 77.000
Sum gjeld og egenkapital 10.310.000 10.368.000 8.815.000 16.373.000 3.144.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.308.000 9.584.000 8.811.000 16.373.000 3.067.000
Likviditetsgrad 1 10309 13.2 2203.8 40.8
Likviditetsgrad 2 9999.9 13.2 2203.8 0.0 40.9
Soliditet 1 92.4 100.0 100.0 17.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.6 0.7 54.6 2.9
Gjeldsgrad 0 0.1 0.0 0.0 4.7
Total kapitalrentabilitet 16.8 8.3 1.8 98.3 11.2
Signatur
08.07.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex