Laco AS
Juridisk navn:  Laco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181001
Fax: 51582245
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 937305354
Aksjekapital: 10.080.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/30/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.83%
Resultat  
  
-419.29%
Egenkapital  
  
-70.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.233.000 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000
Resultat: -1.208.148.000 378.388.000 327.250.000 285.681.000 830.647.000
Egenkapital: 571.796.000 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000
Regnskap for  Laco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.233.000 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000
Driftskostnader -1.480.397.000 -28.134.000 -24.608.000 -22.791.000 -20.060.000
Driftsresultat -1.471.164.000 -18.824.000 -16.046.000 -14.833.000 -13.762.000
Finansinntekter 307.952.000 441.618.000 389.925.000 362.167.000 899.212.000
Finanskostnader -44.936.000 -44.406.000 -46.629.000 -61.653.000 -54.803.000
Finans 263.016.000 397.212.000 343.296.000 300.514.000 844.409.000
Resultat før skatt -1.208.148.000 378.388.000 327.250.000 285.681.000 830.647.000
Skattekostnad -519.000 3.323.000 -4.206.000 -3.085.000 0
Årsresultat -1.208.667.000 381.711.000 323.044.000 282.596.000 829.728.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.970.000 2.290.297.000 2.289.295.000 1.073.894.000 1.072.057.000
Sum omløpsmidler 689.096.000 745.734.000 636.369.000 1.702.232.000 1.620.148.000
Sum eiendeler 1.515.066.000 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000
Sum opptjent egenkapital 561.716.000 1.920.383.000 1.688.672.000 1.515.628.000 1.363.032.000
Sum egenkapital 571.796.000 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000
Sum langsiktig gjeld 3.549.000 655.000.000 807.154.000 806.984.000 810.854.000
Sum kortsiktig gjeld 939.721.000 450.568.000 419.758.000 443.434.000 508.239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.066.000 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.233.000 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000
Driftsinntekter 9.233.000 9.310.000 8.562.000 7.958.000 6.298.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -16.857.000 -15.878.000 -13.386.000 -13.404.000 -12.245.000
Avskrivning 0 0 0 0 -143.000
Nedskrivning -1.448.399.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.141.000 -12.256.000 -11.222.000 -9.387.000 -7.672.000
Driftskostnader -1.480.397.000 -28.134.000 -24.608.000 -22.791.000 -20.060.000
Driftsresultat -1.471.164.000 -18.824.000 -16.046.000 -14.833.000 -13.762.000
Finansinntekter 307.952.000 441.618.000 389.925.000 362.167.000 899.212.000
Finanskostnader -44.936.000 -44.406.000 -46.629.000 -61.653.000 -54.803.000
Finans 263.016.000 397.212.000 343.296.000 300.514.000 844.409.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000.000 -150.000.000 -150.000.000 -130.000.000 -90.000.000
Årsresultat -1.208.667.000 381.711.000 323.044.000 282.596.000 829.728.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.169.000 0 0 0
Fast eiendom 1.055.000 1.055.000 1.055.000 1.054.000 1.054.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.055.000 1.055.000 1.055.000 1.054.000 1.054.000
Sum finansielle anleggsmidler 824.915.000 2.288.073.000 2.288.240.000 1.072.840.000 1.071.003.000
Sum anleggsmidler 825.970.000 2.290.297.000 2.289.295.000 1.073.894.000 1.072.057.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.435.000 5.473.000 10.678.000 4.706.000 8.043.000
Andre fordringer 30.138.000 10.602.000 20.649.000 8.571.000 2.532.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.909.000 126.028.000 139.811.000 184.257.000 289.948.000
Sum omløpsmidler 689.096.000 745.734.000 636.369.000 1.702.232.000 1.620.148.000
Sum eiendeler 1.515.066.000 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000
Sum opptjent egenkapital 561.716.000 1.920.383.000 1.688.672.000 1.515.628.000 1.363.032.000
Sum egenkapital 571.796.000 1.930.463.000 1.698.752.000 1.525.708.000 1.373.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.549.000 0 2.154.000 1.984.000 5.854.000
Gjeld til kredittinstitutt 781.560.000 296.718.000 261.918.000 296.663.000 407.692.000
Sum langsiktig gjeld 3.549.000 655.000.000 807.154.000 806.984.000 810.854.000
Leverandørgjeld 3.476.000 327.000 457.000 1.865.000 509.000
Betalbar skatt 0 0 2.413.000 5.277.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.337.000 1.347.000 2.437.000 1.234.000 1.800.000
Utbytte -150.000.000 -150.000.000 -150.000.000 -130.000.000 -90.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.348.000 2.176.000 2.533.000 8.395.000 8.238.000
Sum kortsiktig gjeld 939.721.000 450.568.000 419.758.000 443.434.000 508.239.000
Sum gjeld og egenkapital 1.515.066.000 3.036.031.000 2.925.664.000 2.776.126.000 2.692.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -250.625.000 295.166.000 216.611.000 1.258.798.000 1.111.909.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.7 1.5 3.8 3.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.7 1.5 3.8 3.2
Soliditet 37.7 63.6 58.1 5 51.0
Resultatgrad -15933.8 -202.2 -187.4 -186.4 -218.5
Rentedekningsgrad -32.7 -0.4 -0.3 -0.2 16.2
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.7 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet -76.8 13.9 12.8 12.5 32.9
Signatur
22.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex