Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ladebekken 15 AS
Juridisk navn:  Ladebekken 15 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Abra Regnskap As Postboks 6199 Torgarden Ladebekken 48 Fax:
7435 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991698302
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2180.14%
Resultat  
  
3831.37%
Egenkapital  
  
-54.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.176.000 841.000 772.000 839.000 781.000
Resultat: 18.674.000 475.000 444.000 473.000 395.000
Egenkapital: 453.000 999.000 978.000 948.000 865.000
Regnskap for  Ladebekken 15 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.176.000 841.000 772.000 839.000 781.000
Driftskostnader -370.000 -240.000 -217.000 -191.000 -182.000
Driftsresultat 18.807.000 601.000 556.000 649.000 599.000
Finansinntekter 22.000 39.000 44.000 55.000 40.000
Finanskostnader -155.000 -166.000 -156.000 -231.000 -244.000
Finans -133.000 -127.000 -112.000 -176.000 -204.000
Resultat før skatt 18.674.000 475.000 444.000 473.000 395.000
Skattekostnad -4.108.000 -103.000 -100.000 -112.000 -95.000
Årsresultat 14.566.000 372.000 344.000 361.000 301.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 931.000 5.958.000 6.425.000 7.043.000 7.429.000
Sum omløpsmidler 26.856.000 1.173.000 917.000 550.000 348.000
Sum eiendeler 27.787.000 7.131.000 7.342.000 7.593.000 7.777.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 726.000 705.000 675.000 592.000
Sum egenkapital 453.000 999.000 978.000 948.000 865.000
Sum langsiktig gjeld 10.197.000 4.214.000 4.502.000 4.810.000 5.117.000
Sum kortsiktig gjeld 17.137.000 1.919.000 1.863.000 1.835.000 1.796.000
Sum gjeld og egenkapital 27.787.000 7.132.000 7.343.000 7.593.000 7.778.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 771.000 841.000 772.000 839.000 781.000
Andre inntekter 18.406.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.176.000 841.000 772.000 839.000 781.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -91.000 -91.000 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -149.000 -126.000 -100.000 -91.000
Driftskostnader -370.000 -240.000 -217.000 -191.000 -182.000
Driftsresultat 18.807.000 601.000 556.000 649.000 599.000
Finansinntekter 22.000 39.000 44.000 55.000 40.000
Finanskostnader -155.000 -166.000 -156.000 -231.000 -244.000
Finans -133.000 -127.000 -112.000 -176.000 -204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.566.000 372.000 344.000 361.000 301.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 4.592.000 4.682.000 4.773.000 4.863.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 4.592.000 4.682.000 4.773.000 4.863.000
Sum finansielle anleggsmidler 931.000 1.366.000 1.743.000 2.270.000 2.566.000
Sum anleggsmidler 931.000 5.958.000 6.425.000 7.043.000 7.429.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 0 0 0 0
Andre fordringer 25.674.000 14.000 14.000 87.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 1.159.000 904.000 463.000 326.000
Sum omløpsmidler 26.856.000 1.173.000 917.000 550.000 348.000
Sum eiendeler 27.787.000 7.131.000 7.342.000 7.593.000 7.777.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 726.000 705.000 675.000 592.000
Sum egenkapital 453.000 999.000 978.000 948.000 865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.453.000 158.000 160.000 160.000 157.000
Gjeld til kredittinstitutt 16.900.000 456.000 414.000 370.000 348.000
Sum langsiktig gjeld 10.197.000 4.214.000 4.502.000 4.810.000 5.117.000
Leverandørgjeld 9.000 20.000 10.000 8.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 1.443.000 1.439.000 1.441.000 1.441.000
Sum kortsiktig gjeld 17.137.000 1.919.000 1.863.000 1.835.000 1.796.000
Sum gjeld og egenkapital 27.787.000 7.132.000 7.343.000 7.593.000 7.778.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.719.000 -746.000 -946.000 -1.285.000 -1.448.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.6 0.5 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 1.6 0.6 0.5 0.3 0.2
Soliditet 1.6 1 13.3 12.5 11.1
Resultatgrad 98.1 71.5 7 77.4 76.7
Rentedekningsgrad 121.3 3.6 3.6 2.8 2.6
Gjeldsgrad 60.3 6.1 6.5 7 8.0
Total kapitalrentabilitet 67.8 9 8.2 9.3 8.2
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex