Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ladstein Bygg AS
Juridisk navn:  Ladstein Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51714600
Steinnesvåg Storehamn Fax: 51714601
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Finnøy
Org.nr: 833923722
Aksjekapital: 405.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 4/20/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.83%
Resultat  
  
-244.95%
Egenkapital  
  
33.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 32.724.000 46.635.000 33.103.000 38.202.000 37.262.000
Resultat: -1.996.000 1.377.000 189.000 103.000 -211.000
Egenkapital: 14.964.000 11.240.000 10.198.000 10.078.000 10.004.000
Regnskap for  Ladstein Bygg AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 32.724.000 46.635.000 33.103.000 38.202.000 37.262.000
Driftskostnader -33.783.000 -44.218.000 -32.018.000 -37.102.000 -36.523.000
Driftsresultat -1.058.000 2.417.000 1.085.000 1.100.000 739.000
Finansinntekter 100.000 68.000 32.000 93.000 98.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.107.000 -928.000 -1.090.000 -1.048.000
Finans -938.000 -1.039.000 -896.000 -997.000 -950.000
Resultat før skatt -1.996.000 1.377.000 189.000 103.000 -211.000
Skattekostnad 475.000 -335.000 -69.000 -29.000 63.000
Årsresultat -1.521.000 1.042.000 120.000 74.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.241.000 3.932.000 2.949.000 4.721.000 4.816.000
Sum omløpsmidler 31.901.000 28.755.000 24.975.000 27.118.000 25.839.000
Sum eiendeler 47.142.000 32.687.000 27.924.000 31.839.000 30.655.000
Sum opptjent egenkapital 8.910.000 10.431.000 9.389.000 9.269.000 9.195.000
Sum egenkapital 14.964.000 11.240.000 10.198.000 10.078.000 10.004.000
Sum langsiktig gjeld 4.605.000 454.000 300.000 424.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 27.573.000 20.993.000 17.426.000 21.337.000 20.189.000
Sum gjeld og egenkapital 47.142.000 32.687.000 27.924.000 31.839.000 30.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.452.000 46.635.000 33.103.000 38.202.000 37.262.000
Andre inntekter 272.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.724.000 46.635.000 33.103.000 38.202.000 37.262.000
Varekostnad -23.430.000 -33.906.000 -21.527.000 -26.072.000 -24.790.000
Lønninger -7.084.000 -7.446.000 -7.302.000 -7.886.000 -8.120.000
Avskrivning -41.000 -46.000 -34.000 -30.000 -81.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.228.000 -2.820.000 -3.155.000 -3.114.000 -3.532.000
Driftskostnader -33.783.000 -44.218.000 -32.018.000 -37.102.000 -36.523.000
Driftsresultat -1.058.000 2.417.000 1.085.000 1.100.000 739.000
Finansinntekter 100.000 68.000 32.000 93.000 98.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.107.000 -928.000 -1.090.000 -1.048.000
Finans -938.000 -1.039.000 -896.000 -997.000 -950.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.521.000 1.042.000 120.000 74.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 321.000 0 181.000 0 0
Fast eiendom 240.000 929.000 937.000 998.000 1.051.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 75.000 113.000 105.000 131.000
Sum varige driftsmidler 286.000 1.004.000 1.050.000 1.103.000 1.183.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.634.000 2.928.000 1.718.000 3.619.000 3.634.000
Sum anleggsmidler 15.241.000 3.932.000 2.949.000 4.721.000 4.816.000
Varebeholdning 26.349.000 19.076.000 21.938.000 18.063.000 20.186.000
Kundefordringer 5.055.000 9.173.000 2.505.000 8.502.000 4.940.000
Andre fordringer 83.000 15.000 26.000 164.000 340.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 415.000 491.000 506.000 389.000 373.000
Sum omløpsmidler 31.901.000 28.755.000 24.975.000 27.118.000 25.839.000
Sum eiendeler 47.142.000 32.687.000 27.924.000 31.839.000 30.655.000
Sum opptjent egenkapital 8.910.000 10.431.000 9.389.000 9.269.000 9.195.000
Sum egenkapital 14.964.000 11.240.000 10.198.000 10.078.000 10.004.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 454.000 300.000 424.000 460.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.276.000 16.164.000 10.483.000 12.027.000 12.377.000
Sum langsiktig gjeld 4.605.000 454.000 300.000 424.000 462.000
Leverandørgjeld 6.228.000 3.264.000 4.213.000 6.907.000 5.691.000
Betalbar skatt 0 0 374.000 65.000 0
Skyldig offentlige avgifter 944.000 714.000 1.215.000 1.295.000 999.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.126.000 852.000 1.141.000 1.044.000 1.122.000
Sum kortsiktig gjeld 27.573.000 20.993.000 17.426.000 21.337.000 20.189.000
Sum gjeld og egenkapital 47.142.000 32.687.000 27.924.000 31.839.000 30.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.328.000 7.762.000 7.549.000 5.781.000 5.650.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3
Soliditet 31.7 34.4 36.5 31.7 32.6
Resultatgrad -3.2 5.2 3.3 2.9 2.0
Rentedekningsgrad 2.2 1.2 1.1 0.8
Gjeldsgrad 2.2 1.9 1.7 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 7.6 4.0 3.7 2.7
Signatur
30.08.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex