Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lafjord As
Juridisk navn:  Lafjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 813741172
Aksjekapital: 1.126.614 NOK
Etableringsdato: 5/30/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0.09%
Egenkapital  
  
0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 60.003.000 59.952.000 51.963.000 35.974.000 31.994.000
Egenkapital: 2.143.000 2.137.000 2.587.000 1.989.000 2.178.000
Regnskap for  Lafjord As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -41.000 -35.000 -26.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 -41.000 -35.000 -26.000 -6.000
Finansinntekter 60.009.000 60.000.000 52.000.000 36.000.000 32.000.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -2.000 0 0
Finans 60.007.000 59.993.000 51.998.000 36.000.000 32.000.000
Resultat før skatt 60.003.000 59.952.000 51.963.000 35.974.000 31.994.000
Skattekostnad -397.000 -402.000 -365.000 -263.000 -258.000
Årsresultat 59.606.000 59.549.000 51.598.000 35.711.000 31.737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000
Sum omløpsmidler 60.151.000 60.554.000 52.128.000 36.028.000 32.028.000
Sum eiendeler 62.559.000 62.962.000 54.536.000 38.436.000 34.436.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 147.000 598.000 0 0
Sum egenkapital 2.143.000 2.137.000 2.587.000 1.989.000 2.178.000
Sum langsiktig gjeld 396.000 414.000 374.000 270.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 60.020.000 60.411.000 51.574.000 36.176.000 32.000.000
Sum gjeld og egenkapital 62.559.000 62.961.000 54.535.000 38.435.000 34.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -41.000 -35.000 -26.000 -6.000
Driftskostnader -4.000 -41.000 -35.000 -26.000 -6.000
Driftsresultat -4.000 -41.000 -35.000 -26.000 -6.000
Finansinntekter 60.009.000 60.000.000 52.000.000 36.000.000 32.000.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -2.000 0 0
Finans 60.007.000 59.993.000 51.998.000 36.000.000 32.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -59.600.000 -60.000.000 -51.000.000 -35.900.000 -32.000.000
Årsresultat 59.606.000 59.549.000 51.598.000 35.711.000 31.737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000
Sum anleggsmidler 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000 2.408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 60.012.000 60.000.000 52.000.000 36.000.000 32.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 140.000 554.000 128.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 60.151.000 60.554.000 52.128.000 36.028.000 32.028.000
Sum eiendeler 62.559.000 62.962.000 54.536.000 38.436.000 34.436.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 147.000 598.000 0 0
Sum egenkapital 2.143.000 2.137.000 2.587.000 1.989.000 2.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 396.000 414.000 374.000 270.000 258.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 396.000 414.000 374.000 270.000 258.000
Leverandørgjeld 5.000 40.000 17.000 17.000 0
Betalbar skatt 415.000 363.000 261.000 251.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -59.600.000 -60.000.000 -51.000.000 -35.900.000 -32.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 295.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 60.020.000 60.411.000 51.574.000 36.176.000 32.000.000
Sum gjeld og egenkapital 62.559.000 62.961.000 54.535.000 38.435.000 34.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 143.000 554.000 -148.000 28.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.0 1.1
Soliditet 3.4 3.4 4.7 5.2 6.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.9 -17.5
Gjeldsgrad 28.2 28.5 20.1 18.3 14.8
Total kapitalrentabilitet 95.9 95.2 95.3 93.6 92.9
Signatur
11.06.2014
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex