Laftesmia As
Juridisk navn:  Laftesmia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ringestadvegen 55 Ringestadvegen 55 Fax:
2967 Lomen 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 911947889
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.78%
Resultat  
  
83.33%
Egenkapital  
  
-100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.558.000 1.766.000 1.368.000 562.000 642.000
Resultat: -10.000 -60.000 12.000 10.000 -3.000
Egenkapital: -20.000 -10.000 45.000 35.000 28.000
Regnskap for  Laftesmia As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.558.000 1.766.000 1.368.000 562.000 642.000
Driftskostnader -1.568.000 -1.825.000 -1.355.000 -550.000 -640.000
Driftsresultat -10.000 -59.000 12.000 12.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -6.000
Finans 0 -1.000 0 -2.000 -6.000
Resultat før skatt -10.000 -60.000 12.000 10.000 -3.000
Skattekostnad 0 5.000 -3.000 -3.000 1.000
Årsresultat -10.000 -55.000 9.000 7.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000 74.000 91.000 34.000 1.000
Sum omløpsmidler 388.000 271.000 654.000 403.000 251.000
Sum eiendeler 444.000 345.000 745.000 437.000 252.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -40.000 15.000 5.000 -2.000
Sum egenkapital -20.000 -10.000 45.000 35.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 464.000 354.000 696.000 400.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 344.000 746.000 437.000 251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.558.000 1.766.000 1.368.000 562.000 642.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.558.000 1.766.000 1.368.000 562.000 642.000
Varekostnad -525.000 -740.000 -716.000 -235.000 -177.000
Lønninger -750.000 -763.000 -417.000 -128.000 -221.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -13.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -275.000 -304.000 -209.000 -185.000 -242.000
Driftskostnader -1.568.000 -1.825.000 -1.355.000 -550.000 -640.000
Driftsresultat -10.000 -59.000 12.000 12.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 -6.000
Finans 0 -1.000 0 -2.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -55.000 9.000 7.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 74.000 91.000 34.000 0
Sum varige driftsmidler 56.000 74.000 91.000 34.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.000 74.000 91.000 34.000 1.000
Varebeholdning 220.000 205.000 198.000 200.000 100.000
Kundefordringer 130.000 38.000 399.000 200.000 150.000
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 26.000 58.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 388.000 271.000 654.000 403.000 251.000
Sum eiendeler 444.000 345.000 745.000 437.000 252.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -40.000 15.000 5.000 -2.000
Sum egenkapital -20.000 -10.000 45.000 35.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 2.000 0
Leverandørgjeld 96.000 52.000 402.000 90.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 59.000 141.000 23.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 244.000 153.000 286.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 464.000 354.000 696.000 400.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 344.000 746.000 437.000 251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -83.000 -42.000 3.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.7 0.6 0.7
Soliditet -4.5 -2.9 6 8.0 11.2
Resultatgrad -0.6 -3.3 0.9 2.1 0.3
Rentedekningsgrad 6.0 0.3
Gjeldsgrad -23.2 -35.4 15.6 11.5 8.0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -17.2 1.6 2.7 0.8
Signatur
16.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex