Lagerutleie As
Juridisk navn:  Lagerutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90516555
Postboks 1617 Stoa Åsbieveien 12 Fax:
4857 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 914237343
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.17%
Resultat  
  
12.82%
Egenkapital  
  
55.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 792.000 746.000 718.000 571.000 102.000
Resultat: 440.000 390.000 423.000 131.000 -269.000
Egenkapital: 936.000 601.000 304.000 -13.000 -105.000
Regnskap for  Lagerutleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 792.000 746.000 718.000 571.000 102.000
Driftskostnader -353.000 -357.000 -284.000 -348.000 -350.000
Driftsresultat 440.000 389.000 434.000 223.000 -249.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000 -92.000 -21.000
Finans 0 0 -11.000 -92.000 -21.000
Resultat før skatt 440.000 390.000 423.000 131.000 -269.000
Skattekostnad -106.000 -93.000 -105.000 -38.000 76.000
Årsresultat 335.000 296.000 317.000 93.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.840.000 3.967.000 3.952.000 3.990.000 3.701.000
Sum omløpsmidler 212.000 835.000 424.000 93.000 376.000
Sum eiendeler 5.052.000 4.802.000 4.376.000 4.083.000 4.077.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 513.000 216.000 -101.000 -193.000
Sum egenkapital 936.000 601.000 304.000 -13.000 -105.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 6.000 2.563.000 2.700.000
Sum kortsiktig gjeld 4.116.000 4.196.000 4.066.000 1.533.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 4.802.000 4.376.000 4.083.000 4.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 792.000 746.000 718.000 571.000 102.000
Driftsinntekter 792.000 746.000 718.000 571.000 102.000
Varekostnad 0 0 0 -9.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -95.000 -83.000 -83.000 -75.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -274.000 -201.000 -264.000 -326.000
Driftskostnader -353.000 -357.000 -284.000 -348.000 -350.000
Driftsresultat 440.000 389.000 434.000 223.000 -249.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -11.000 -92.000 -21.000
Finans 0 0 -11.000 -92.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 335.000 296.000 317.000 93.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 38.000 76.000
Fast eiendom 4.840.000 3.967.000 3.952.000 3.952.000 3.625.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.840.000 3.967.000 3.952.000 3.952.000 3.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.840.000 3.967.000 3.952.000 3.990.000 3.701.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 178.000 104.000 54.000 55.000 65.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 731.000 371.000 37.000 312.000
Sum omløpsmidler 212.000 835.000 424.000 93.000 376.000
Sum eiendeler 5.052.000 4.802.000 4.376.000 4.083.000 4.077.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 513.000 216.000 -101.000 -193.000
Sum egenkapital 936.000 601.000 304.000 -13.000 -105.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.401.000 1.399.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 6.000 2.563.000 2.700.000
Leverandørgjeld 5.000 102.000 4.000 115.000 16.000
Betalbar skatt 111.000 94.000 62.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 17.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 4.116.000 4.196.000 4.066.000 1.533.000 1.483.000
Sum gjeld og egenkapital 5.052.000 4.802.000 4.376.000 4.083.000 4.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.904.000 -3.361.000 -3.642.000 -1.440.000 -1.107.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
Soliditet 18.5 12.5 6.9 -0.3 -2.6
Resultatgrad 55.6 52.1 60.4 39.1 -244.1
Rentedekningsgrad 39.5 2.4 -11.9
Gjeldsgrad 4.4 7 13.4 -315.1 -39.8
Total kapitalrentabilitet 8.7 8.1 9.9 5.5 -6.1
Signatur
06.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex