Lakkrep As
Juridisk navn:  Lakkrep As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Rossvang Regnskap Postboks 78 Sentrum Holmenvegen 16 Fax:
3701 Skien 3712 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 914119537
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/4/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rossvang Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.74%
Resultat  
  
127.48%
Egenkapital  
  
102.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 776.000 1.012.000 474.000 224.000
Resultat: 36.000 -131.000 124.000 -43.000 -14.000
Egenkapital: 1.000 -35.000 96.000 -12.000 30.000
Regnskap for  Lakkrep As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 776.000 1.012.000 474.000 224.000
Driftskostnader 33.000 -908.000 -888.000 -517.000 -237.000
Driftsresultat 36.000 -131.000 124.000 -43.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 36.000 -131.000 124.000 -43.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 -15.000 0 0
Årsresultat 36.000 -131.000 109.000 -43.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Sum eiendeler 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -79.000 52.000 -57.000 -14.000
Sum egenkapital 1.000 -35.000 96.000 -12.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 114.000 184.000 92.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 776.000 1.012.000 474.000 224.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.000 776.000 1.012.000 474.000 224.000
Varekostnad -1.000 -149.000 -353.000 -4.000 -13.000
Lønninger 60.000 -565.000 -359.000 -487.000 -205.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -194.000 -176.000 -26.000 -19.000
Driftskostnader 33.000 -908.000 -888.000 -517.000 -237.000
Driftsresultat 36.000 -131.000 124.000 -43.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 36.000 -131.000 109.000 -43.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 41.000 52.000
Andre fordringer 1.000 0 -8.000 -1.000 -1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 79.000 288.000 39.000 81.000
Sum omløpsmidler 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Sum eiendeler 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -79.000 52.000 -57.000 -14.000
Sum egenkapital 1.000 -35.000 96.000 -12.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 5.000 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 59.000 90.000 41.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 53.000 74.000 45.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 114.000 184.000 92.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 79.000 280.000 79.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -35.000 96.000 -13.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1 0.7 1.5 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.7 1.5 0.9 1.3
Soliditet 2 -44.3 34.3 -15.0 22.7
Resultatgrad 1 -16.9 12.3 -9.1 -6.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 -3.3 1.9 -7.7 3.4
Total kapitalrentabilitet 9 -165.8 44.3 -53.8 -10.6
Signatur
10.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex