Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lakselv Bakeri AS
Juridisk navn:  Lakselv Bakeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461453
Postboks 129 Laatasv Fax: 78461574
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Finnmark Porsanger
Org.nr: 866889872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/6/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Kerstins Regnskapskontor Kerstin Tho
Utvikling:
Omsetning  
  
2.69%
Resultat  
  
-60%
Egenkapital  
  
4.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 8.652.000 8.425.000 8.158.000 7.854.000 7.571.000
Resultat: 24.000 60.000 106.000 113.000 109.000
Egenkapital: 431.000 414.000 410.000 334.000 234.000
Regnskap for  Lakselv Bakeri AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 8.652.000 8.425.000 8.158.000 7.854.000 7.571.000
Driftskostnader -8.633.000 -8.236.000 -8.053.000 -7.739.000 -7.460.000
Driftsresultat 19.000 189.000 105.000 115.000 112.000
Finansinntekter 7.000 8.000 2.000 2.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -136.000 0 -4.000 -12.000
Finans 6.000 -128.000 2.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 24.000 60.000 106.000 113.000 109.000
Skattekostnad -7.000 -56.000 -30.000 -13.000 -9.000
Årsresultat 17.000 5.000 76.000 100.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 641.000 761.000 839.000 446.000 464.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 1.723.000 1.552.000 1.484.000 1.684.000
Sum eiendeler 2.348.000 2.484.000 2.391.000 1.930.000 2.148.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 314.000 310.000 234.000 134.000
Sum egenkapital 431.000 414.000 410.000 334.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 653.000 2.000 16.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.264.000 2.068.000 1.965.000 1.589.000 1.914.000
Sum gjeld og egenkapital 2.348.000 2.484.000 2.391.000 1.930.000 2.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.539.000 8.303.000 7.896.000 7.811.000 7.492.000
Andre inntekter 114.000 122.000 262.000 43.000 80.000
Driftsinntekter 8.652.000 8.425.000 8.158.000 7.854.000 7.571.000
Varekostnad -2.621.000 -2.687.000 -2.287.000 -2.192.000 -2.142.000
Lønninger -3.316.000 -3.232.000 -3.054.000 -2.804.000 -2.898.000
Avskrivning -121.000 -106.000 -76.000 -28.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.575.000 -2.211.000 -2.636.000 -2.715.000 -2.386.000
Driftskostnader -8.633.000 -8.236.000 -8.053.000 -7.739.000 -7.460.000
Driftsresultat 19.000 189.000 105.000 115.000 112.000
Finansinntekter 7.000 8.000 2.000 2.000 8.000
Finanskostnader -1.000 -136.000 0 -4.000 -12.000
Finans 6.000 -128.000 2.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 5.000 76.000 100.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 331.000 439.000 397.000 0 0
Driftsløsøre 21.000 34.000 29.000 34.000 61.000
Sum varige driftsmidler 353.000 473.000 426.000 34.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 288.000 288.000 413.000 413.000 403.000
Sum anleggsmidler 641.000 761.000 839.000 446.000 464.000
Varebeholdning 413.000 398.000 443.000 454.000 401.000
Kundefordringer 794.000 805.000 735.000 607.000 582.000
Andre fordringer 36.000 60.000 100.000 156.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 464.000 460.000 274.000 267.000 660.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 1.723.000 1.552.000 1.484.000 1.684.000
Sum eiendeler 2.348.000 2.484.000 2.391.000 1.930.000 2.148.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 314.000 310.000 234.000 134.000
Sum egenkapital 431.000 414.000 410.000 334.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 16.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 653.000 2.000 16.000 7.000 0
Leverandørgjeld 286.000 365.000 257.000 210.000 363.000
Betalbar skatt 6.000 70.000 21.000 6.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 209.000 175.000 149.000 162.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 757.000 1.424.000 1.511.000 1.224.000 1.380.000
Sum kortsiktig gjeld 1.264.000 2.068.000 1.965.000 1.589.000 1.914.000
Sum gjeld og egenkapital 2.348.000 2.484.000 2.391.000 1.930.000 2.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 443.000 -345.000 -413.000 -105.000 -230.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.6 0.7 0.7
Soliditet 18.4 16.7 17.1 17.3 10.9
Resultatgrad 0.2 2.2 1.3 1.5 1.5
Rentedekningsgrad 26.0 1.4 29.3 10.0
Gjeldsgrad 4.4 5.0 4.8 4.8 8.2
Total kapitalrentabilitet 1.1 7.9 4.5 6.1 5.6
Signatur
09.11.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex