Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lakselv Bakeri AS
Juridisk navn:  Lakselv Bakeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461453
Laatasveien 84 Laatasv Fax: 78461574
9700 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Finnmark Porsanger
Org.nr: 866889872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 06.01.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Kerstins Regnskapskontor Kerstin Tho
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,74%
Resultat  
  
-45,71%
Egenkapital  
  
0,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 8.417.000 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000
Resultat: 19.000 35.000 47.000 24.000 60.000
Egenkapital: 474.000 471.000 464.000 431.000 414.000
Regnskap for  Lakselv Bakeri AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 8.417.000 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000
Driftskostnader -8.411.000 -8.976.000 -9.142.000 -8.633.000 -8.236.000
Driftsresultat 6.000 49.000 62.000 19.000 189.000
Finansinntekter 15.000 4.000 2.000 7.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -18.000 -17.000 -1.000 -136.000
Finans 13.000 -14.000 -15.000 6.000 -128.000
Resultat før skatt 19.000 35.000 47.000 24.000 60.000
Skattekostnad -15.000 -28.000 -14.000 -7.000 -56.000
Årsresultat 4.000 6.000 33.000 17.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 480.000 575.000 659.000 641.000 761.000
Sum omløpsmidler 1.843.000 1.872.000 1.870.000 1.707.000 1.723.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.447.000 2.529.000 2.348.000 2.484.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 371.000 364.000 331.000 314.000
Sum egenkapital 474.000 471.000 464.000 431.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 676.000 667.000 653.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.172.000 1.300.000 1.397.000 1.264.000 2.068.000
Sum gjeld og egenkapital 2.322.000 2.447.000 2.528.000 2.348.000 2.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.347.000 8.943.000 9.116.000 8.539.000 8.303.000
Andre inntekter 70.000 82.000 88.000 114.000 122.000
Driftsinntekter 8.417.000 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000
Varekostnad -2.683.000 -2.829.000 -2.893.000 -2.621.000 -2.687.000
Lønninger -3.183.000 -3.722.000 -3.542.000 -3.316.000 -3.232.000
Avskrivning -115.000 -133.000 -123.000 -121.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.430.000 -2.292.000 -2.584.000 -2.575.000 -2.211.000
Driftskostnader -8.411.000 -8.976.000 -9.142.000 -8.633.000 -8.236.000
Driftsresultat 6.000 49.000 62.000 19.000 189.000
Finansinntekter 15.000 4.000 2.000 7.000 8.000
Finanskostnader -2.000 -18.000 -17.000 -1.000 -136.000
Finans 13.000 -14.000 -15.000 6.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 6.000 33.000 17.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 137.000 237.000 361.000 331.000 439.000
Driftsløsøre 55.000 50.000 10.000 21.000 34.000
Sum varige driftsmidler 192.000 288.000 371.000 353.000 473.000
Sum finansielle anleggsmidler 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000
Sum anleggsmidler 480.000 575.000 659.000 641.000 761.000
Varebeholdning 436.000 353.000 408.000 413.000 398.000
Kundefordringer 541.000 640.000 884.000 794.000 805.000
Andre fordringer 128.000 107.000 126.000 36.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 737.000 772.000 452.000 464.000 460.000
Sum omløpsmidler 1.843.000 1.872.000 1.870.000 1.707.000 1.723.000
Sum eiendeler 2.323.000 2.447.000 2.529.000 2.348.000 2.484.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 371.000 364.000 331.000 314.000
Sum egenkapital 474.000 471.000 464.000 431.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 11.000 4.000 7.000 0
Sum langsiktig gjeld 676.000 676.000 667.000 653.000 2.000
Leverandørgjeld 291.000 357.000 453.000 286.000 365.000
Betalbar skatt 15.000 32.000 13.000 6.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 181.000 239.000 156.000 208.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 685.000 661.000 772.000 757.000 1.424.000
Sum kortsiktig gjeld 1.172.000 1.300.000 1.397.000 1.264.000 2.068.000
Sum gjeld og egenkapital 2.322.000 2.447.000 2.528.000 2.348.000 2.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 572.000 473.000 443.000 -345.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 0.7
Soliditet 20.4 19.2 18.4 18.4 16.7
Resultatgrad 0.1 0.5 0.7 0.2 2.2
Rentedekningsgrad 10.5 2.9 3.8 26.0 1.4
Gjeldsgrad 3.9 4.2 4.4 4.4 5.0
Total kapitalrentabilitet 0.9 2.2 2.5 1.1 7.9
Signatur
08.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex