Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lakselv Bakeri AS
Juridisk navn:  Lakselv Bakeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461453
Postboks 129 Lakselv Fax: 78461574
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Finnmark Porsanger
Org.nr: 866889872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/6/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Kerstins Regnskapskontor Kerstin Tho
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.93%
Resultat  
  
-25.53%
Egenkapital  
  
1.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000 8.158.000
Resultat: 35.000 47.000 24.000 60.000 106.000
Egenkapital: 471.000 464.000 431.000 414.000 410.000
Regnskap for  Lakselv Bakeri AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000 8.158.000
Driftskostnader -8.976.000 -9.142.000 -8.633.000 -8.236.000 -8.053.000
Driftsresultat 49.000 62.000 19.000 189.000 105.000
Finansinntekter 4.000 2.000 7.000 8.000 2.000
Finanskostnader -18.000 -17.000 -1.000 -136.000 0
Finans -14.000 -15.000 6.000 -128.000 2.000
Resultat før skatt 35.000 47.000 24.000 60.000 106.000
Skattekostnad -28.000 -14.000 -7.000 -56.000 -30.000
Årsresultat 6.000 33.000 17.000 5.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 575.000 659.000 641.000 761.000 839.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.870.000 1.707.000 1.723.000 1.552.000
Sum eiendeler 2.447.000 2.529.000 2.348.000 2.484.000 2.391.000
Sum opptjent egenkapital 371.000 364.000 331.000 314.000 310.000
Sum egenkapital 471.000 464.000 431.000 414.000 410.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 667.000 653.000 2.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 1.300.000 1.397.000 1.264.000 2.068.000 1.965.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.528.000 2.348.000 2.484.000 2.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.943.000 9.116.000 8.539.000 8.303.000 7.896.000
Andre inntekter 82.000 88.000 114.000 122.000 262.000
Driftsinntekter 9.025.000 9.203.000 8.652.000 8.425.000 8.158.000
Varekostnad -2.829.000 -2.893.000 -2.621.000 -2.687.000 -2.287.000
Lønninger -3.722.000 -3.542.000 -3.316.000 -3.232.000 -3.054.000
Avskrivning -133.000 -123.000 -121.000 -106.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.292.000 -2.584.000 -2.575.000 -2.211.000 -2.636.000
Driftskostnader -8.976.000 -9.142.000 -8.633.000 -8.236.000 -8.053.000
Driftsresultat 49.000 62.000 19.000 189.000 105.000
Finansinntekter 4.000 2.000 7.000 8.000 2.000
Finanskostnader -18.000 -17.000 -1.000 -136.000 0
Finans -14.000 -15.000 6.000 -128.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 33.000 17.000 5.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 237.000 361.000 331.000 439.000 397.000
Driftsløsøre 50.000 10.000 21.000 34.000 29.000
Sum varige driftsmidler 288.000 371.000 353.000 473.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 288.000 288.000 288.000 288.000 413.000
Sum anleggsmidler 575.000 659.000 641.000 761.000 839.000
Varebeholdning 353.000 408.000 413.000 398.000 443.000
Kundefordringer 640.000 884.000 794.000 805.000 735.000
Andre fordringer 107.000 126.000 36.000 60.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 772.000 452.000 464.000 460.000 274.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.870.000 1.707.000 1.723.000 1.552.000
Sum eiendeler 2.447.000 2.529.000 2.348.000 2.484.000 2.391.000
Sum opptjent egenkapital 371.000 364.000 331.000 314.000 310.000
Sum egenkapital 471.000 464.000 431.000 414.000 410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 3.000 2.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 4.000 7.000 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 676.000 667.000 653.000 2.000 16.000
Leverandørgjeld 357.000 453.000 286.000 365.000 257.000
Betalbar skatt 32.000 13.000 6.000 70.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 156.000 208.000 209.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 661.000 772.000 757.000 1.424.000 1.511.000
Sum kortsiktig gjeld 1.300.000 1.397.000 1.264.000 2.068.000 1.965.000
Sum gjeld og egenkapital 2.447.000 2.528.000 2.348.000 2.484.000 2.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 473.000 443.000 -345.000 -413.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 0.7 0.6
Soliditet 19.2 18.4 18.4 16.7 17.1
Resultatgrad 0.5 0.7 0.2 2.2 1.3
Rentedekningsgrad 2.9 3.8 26.0 1.4
Gjeldsgrad 4.2 4.4 4.4 5.0 4.8
Total kapitalrentabilitet 2.2 2.5 1.1 7.9 4.5
Signatur
09.11.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex