Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Laksforsen Turist Cafe AS
Juridisk navn:  Laksforsen Turist Cafe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75182182
Laksfors Laksfors Fax: 75182186
8680 Trofors 8680 Trofors
Fylke: Kommune:
Nordland Grane
Org.nr: 958047126
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.74%
Resultat  
  
-88.11%
Egenkapital  
  
2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.906.000 5.205.000 5.194.000 4.810.000 4.050.000
Resultat: 56.000 471.000 238.000 373.000 -77.000
Egenkapital: 2.057.000 2.001.000 1.637.000 1.486.000 1.199.000
Regnskap for  Laksforsen Turist Cafe AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.906.000 5.205.000 5.194.000 4.810.000 4.050.000
Driftskostnader -4.732.000 -4.626.000 -4.834.000 -4.293.000 -3.952.000
Driftsresultat 174.000 579.000 361.000 516.000 99.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -122.000 -115.000 -127.000 -147.000 -178.000
Finans -119.000 -109.000 -123.000 -144.000 -175.000
Resultat før skatt 56.000 471.000 238.000 373.000 -77.000
Skattekostnad 0 -106.000 -87.000 -86.000 0
Årsresultat 56.000 364.000 151.000 287.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.348.000 3.179.000 3.563.000 3.767.000 4.149.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.978.000 1.504.000 1.165.000 531.000
Sum eiendeler 4.872.000 5.157.000 5.067.000 4.932.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital 1.472.000 1.416.000 1.052.000 901.000 614.000
Sum egenkapital 2.057.000 2.001.000 1.637.000 1.486.000 1.199.000
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.389.000 2.663.000 2.933.000 3.189.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 766.000 767.000 514.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.873.000 5.157.000 5.068.000 4.934.000 4.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.884.000 5.174.000 5.192.000 4.721.000 4.050.000
Andre inntekter 22.000 31.000 2.000 89.000 0
Driftsinntekter 4.906.000 5.205.000 5.194.000 4.810.000 4.050.000
Varekostnad -1.582.000 -1.506.000 -1.710.000 -1.491.000 -1.313.000
Lønninger -1.857.000 -1.973.000 -1.761.000 -1.488.000 -1.313.000
Avskrivning -282.000 -260.000 -424.000 -460.000 -486.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.011.000 -887.000 -939.000 -854.000 -840.000
Driftskostnader -4.732.000 -4.626.000 -4.834.000 -4.293.000 -3.952.000
Driftsresultat 174.000 579.000 361.000 516.000 99.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -122.000 -115.000 -127.000 -147.000 -178.000
Finans -119.000 -109.000 -123.000 -144.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 364.000 151.000 287.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 10.000
Fast eiendom 2.782.000 2.960.000 3.018.000 3.271.000 3.611.000
Maskiner anlegg 20.000 28.000 35.000 36.000 0
Driftsløsøre 537.000 182.000 500.000 441.000 510.000
Sum varige driftsmidler 3.339.000 3.170.000 3.554.000 3.748.000 4.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 3.348.000 3.179.000 3.563.000 3.767.000 4.149.000
Varebeholdning 581.000 558.000 401.000 323.000 161.000
Kundefordringer 77.000 72.000 53.000 44.000 60.000
Andre fordringer 14.000 6.000 7.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 852.000 1.343.000 1.044.000 792.000 304.000
Sum omløpsmidler 1.524.000 1.978.000 1.504.000 1.165.000 531.000
Sum eiendeler 4.872.000 5.157.000 5.067.000 4.932.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital 1.472.000 1.416.000 1.052.000 901.000 614.000
Sum egenkapital 2.057.000 2.001.000 1.637.000 1.486.000 1.199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.215.000 2.389.000 2.663.000 2.933.000 3.189.000
Leverandørgjeld 52.000 49.000 135.000 80.000 48.000
Betalbar skatt 0 106.000 87.000 86.000 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 334.000 208.000 145.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 403.000 278.000 338.000 203.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 600.000 766.000 767.000 514.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.873.000 5.157.000 5.068.000 4.934.000 4.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 924.000 1.212.000 737.000 651.000 238.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 2 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.4 1.6 1.3
Soliditet 42.2 38.8 32.3 30.1 25.6
Resultatgrad 3.5 11.1 7 10.7 2.4
Rentedekningsgrad 1.4 5 2.8 3.5 0.6
Gjeldsgrad 1.4 1.6 2.1 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.6 11.3 7.2 10.5 2.2
Signatur
08.01.2009
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP:
MONICA ARNTSBERG FORSMO
GUDMUND OLAV FORSMO
Prokurister
08.01.2009
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA I FELLESSKAP:
MONICA ARNTSBERG FORSMO
GUDMUND OLAV FORSMO
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex