Lamelltre Holding AS
Juridisk navn:  Lamelltre Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61160788
Industrivegen 13 Industrivegen 13 Fax: 61160365
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 963903790
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
359.09%
Egenkapital  
  
46.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 171.000 -66.000 -95.000 5.832.000 1.515.000
Egenkapital: 422.000 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000
Regnskap for  Lamelltre Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -67.000 -121.000 -24.000 -28.000
Driftsresultat -29.000 -67.000 -121.000 -24.000 -28.000
Finansinntekter 200.000 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 200.000 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000
Resultat før skatt 171.000 -66.000 -95.000 5.832.000 1.515.000
Skattekostnad -38.000 14.000 22.000 -8.000 -4.000
Årsresultat 134.000 -53.000 -73.000 5.824.000 1.511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 88.000 74.000 52.000 940.000
Sum omløpsmidler 382.000 981.000 1.043.000 7.750.000 4.025.000
Sum eiendeler 432.000 1.069.000 1.117.000 7.802.000 4.965.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 -12.000 41.000 6.914.000 1.090.000
Sum egenkapital 422.000 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 781.000 777.000 388.000 3.375.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 1.069.000 1.118.000 7.802.000 4.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -67.000 -121.000 -24.000 -28.000
Driftskostnader -29.000 -67.000 -121.000 -24.000 -28.000
Driftsresultat -29.000 -67.000 -121.000 -24.000 -28.000
Finansinntekter 200.000 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 200.000 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 -500.000
Årsresultat 134.000 -53.000 -73.000 5.824.000 1.511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 38.000 24.000 2.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 937.000
Sum anleggsmidler 50.000 88.000 74.000 52.000 940.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 213.000 13.000 1.022.000 5.800.000 1.500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 968.000 21.000 1.950.000 2.525.000
Sum omløpsmidler 382.000 981.000 1.043.000 7.750.000 4.025.000
Sum eiendeler 432.000 1.069.000 1.117.000 7.802.000 4.965.000
Sum opptjent egenkapital 122.000 -12.000 41.000 6.914.000 1.090.000
Sum egenkapital 422.000 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 8.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 10.000 781.000 777.000 380.000 2.871.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 781.000 777.000 388.000 3.375.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 1.069.000 1.118.000 7.802.000 4.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 200.000 266.000 7.362.000 650.000
Likviditetsgrad 1 38.2 1.3 1.3 2 1.2
Likviditetsgrad 2 38.2 1.3 1.3 2 1.2
Soliditet 97.7 26.9 30.5 9 32.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 2.7 2.3 0.1 2.1
Total kapitalrentabilitet 39.6 -6.2 -8.6 74.8 30.5
Signatur
12.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex