Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lamelltre Holding AS
Juridisk navn:  Lamelltre Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61160788
Industrivegen 13 Industrivegen 13 Fax: 61160365
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune:
Oppland Østre Toten
Org.nr: 963903790
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.53%
Egenkapital  
  
-15.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -66.000 -95.000 5.832.000 1.515.000 2.069.000
Egenkapital: 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000 2.579.000
Regnskap for  Lamelltre Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -67.000 -121.000 -24.000 -28.000 -15.000
Driftsresultat -67.000 -121.000 -24.000 -28.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000 2.084.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000 2.084.000
Resultat før skatt -66.000 -95.000 5.832.000 1.515.000 2.069.000
Skattekostnad 14.000 22.000 -8.000 -4.000 -19.000
Årsresultat -53.000 -73.000 5.824.000 1.511.000 2.050.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 74.000 52.000 940.000 960.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.043.000 7.750.000 4.025.000 4.648.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.117.000 7.802.000 4.965.000 5.608.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 41.000 6.914.000 1.090.000 2.079.000
Sum egenkapital 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000 2.579.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 781.000 777.000 388.000 3.375.000 3.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.069.000 1.118.000 7.802.000 4.965.000 5.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -121.000 -24.000 -28.000 -15.000
Driftskostnader -67.000 -121.000 -24.000 -28.000 -15.000
Driftsresultat -67.000 -121.000 -24.000 -28.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000 2.084.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 25.000 5.856.000 1.543.000 2.084.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 -500.000 -3.000.000
Årsresultat -53.000 -73.000 5.824.000 1.511.000 2.050.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 24.000 2.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 937.000 957.000
Sum anleggsmidler 88.000 74.000 52.000 940.000 960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 1.022.000 5.800.000 1.500.000 1.500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 968.000 21.000 1.950.000 2.525.000 3.148.000
Sum omløpsmidler 981.000 1.043.000 7.750.000 4.025.000 4.648.000
Sum eiendeler 1.069.000 1.117.000 7.802.000 4.965.000 5.608.000
Sum opptjent egenkapital -12.000 41.000 6.914.000 1.090.000 2.079.000
Sum egenkapital 288.000 341.000 7.414.000 1.590.000 2.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 8.000 4.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 -500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 781.000 777.000 380.000 2.871.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 777.000 388.000 3.375.000 3.029.000
Sum gjeld og egenkapital 1.069.000 1.118.000 7.802.000 4.965.000 5.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 266.000 7.362.000 650.000 1.619.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 2 1.2 1.6
Soliditet 26.9 30.5 9 32.0 46.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7 2.3 0.1 2.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.2 -8.6 74.8 30.5 36.9
Signatur
12.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex