Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lamok AS
Juridisk navn:  Lamok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lars M. Kyte Søvikneset 30 C/O Lars M. Kyte Søvikneset 30 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 988358398
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-126.23%
Egenkapital  
  
-20.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -64.000 244.000 1.279.000 517.000 373.000
Egenkapital: 3.727.000 4.672.000 5.602.000 5.130.000 5.184.000
Regnskap for  Lamok AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -59.000 -77.000 -88.000 -33.000 -40.000
Driftsresultat -59.000 -77.000 -88.000 -33.000 -40.000
Finansinntekter -6.000 321.000 1.367.000 549.000 513.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -100.000
Finans -6.000 321.000 1.367.000 549.000 413.000
Resultat før skatt -64.000 244.000 1.279.000 517.000 373.000
Skattekostnad 2.000 6.000 3.000 -21.000 -30.000
Årsresultat -62.000 250.000 1.282.000 496.000 343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 134.000 129.000 90.000 90.000
Sum omløpsmidler 4.110.000 5.088.000 5.973.000 5.406.000 5.723.000
Sum eiendeler 4.277.000 5.222.000 6.102.000 5.496.000 5.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.587.000 4.532.000 5.462.000 4.990.000 5.044.000
Sum egenkapital 3.727.000 4.672.000 5.602.000 5.130.000 5.184.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 550.000 550.000 500.000 367.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 5.222.000 6.102.000 5.497.000 5.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -77.000 -88.000 -33.000 -40.000
Driftskostnader -59.000 -77.000 -88.000 -33.000 -40.000
Driftsresultat -59.000 -77.000 -88.000 -33.000 -40.000
Finansinntekter -6.000 321.000 1.367.000 549.000 513.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -100.000
Finans -6.000 321.000 1.367.000 549.000 413.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -883.000 -1.179.000 -810.000 -550.000 -600.000
Årsresultat -62.000 250.000 1.282.000 496.000 343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 9.000 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 125.000 125.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 167.000 134.000 129.000 90.000 90.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.000 40.000 130.000 27.000 221.000
Sum investeringer 1.589.000 1.788.000 1.519.000 1.433.000 1.157.000
Kasse, bank 2.502.000 3.261.000 4.324.000 3.946.000 4.345.000
Sum omløpsmidler 4.110.000 5.088.000 5.973.000 5.406.000 5.723.000
Sum eiendeler 4.277.000 5.222.000 6.102.000 5.496.000 5.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.587.000 4.532.000 5.462.000 4.990.000 5.044.000
Sum egenkapital 3.727.000 4.672.000 5.602.000 5.130.000 5.184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 550.000 550.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 21.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -883.000 -1.179.000 -810.000 -550.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 500.000 346.000 600.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 550.000 500.000 367.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 5.222.000 6.102.000 5.497.000 5.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.560.000 4.538.000 5.473.000 5.039.000 5.093.000
Likviditetsgrad 1 7.5 9.3 11.9 14.7 9.1
Likviditetsgrad 2 7.5 9.3 11.9 14.8 9.1
Soliditet 87.1 89.5 91.8 93.3 89.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 4.7 2 9.4 8.1
Signatur
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex