Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lampeland Elektriske AS
Juridisk navn:  Lampeland Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46062000
Numedalsvegen 1379 Numedalsvegen 1379 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 990005710
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/16/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.99%
Resultat  
  
17.27%
Egenkapital  
  
12.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.037.000 4.863.000 4.453.000 4.142.000 4.573.000
Resultat: 842.000 718.000 364.000 682.000 1.237.000
Egenkapital: 3.974.000 3.520.000 3.123.000 2.998.000 2.748.000
Regnskap for  Lampeland Elektriske AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.037.000 4.863.000 4.453.000 4.142.000 4.573.000
Driftskostnader -3.234.000 -4.158.000 -4.092.000 -3.466.000 -3.364.000
Driftsresultat 802.000 706.000 361.000 676.000 1.208.000
Finansinntekter 40.000 13.000 3.000 6.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 13.000 3.000 6.000 29.000
Resultat før skatt 842.000 718.000 364.000 682.000 1.237.000
Skattekostnad -188.000 -171.000 -90.000 -181.000 -334.000
Årsresultat 654.000 547.000 274.000 500.000 903.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.329.000 1.378.000 544.000 628.000 724.000
Sum omløpsmidler 3.770.000 3.107.000 3.678.000 3.586.000 3.415.000
Sum eiendeler 5.099.000 4.485.000 4.222.000 4.214.000 4.139.000
Sum opptjent egenkapital 3.870.000 3.416.000 3.019.000 2.894.000 2.644.000
Sum egenkapital 3.974.000 3.520.000 3.123.000 2.998.000 2.748.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 33.000 32.000 33.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 932.000 1.068.000 1.183.000 1.361.000
Sum gjeld og egenkapital 5.099.000 4.485.000 4.223.000 4.214.000 4.140.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.171.000 4.843.000 4.453.000 4.142.000 4.573.000
Andre inntekter -135.000 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.037.000 4.863.000 4.453.000 4.142.000 4.573.000
Varekostnad -1.278.000 -1.791.000 -1.612.000 -1.350.000 -1.296.000
Lønninger -1.433.000 -1.725.000 -1.812.000 -1.563.000 -1.559.000
Avskrivning -63.000 -75.000 -77.000 -77.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -460.000 -567.000 -591.000 -476.000 -460.000
Driftskostnader -3.234.000 -4.158.000 -4.092.000 -3.466.000 -3.364.000
Driftsresultat 802.000 706.000 361.000 676.000 1.208.000
Finansinntekter 40.000 13.000 3.000 6.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 40.000 13.000 3.000 6.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -150.000 -150.000 -250.000 0
Årsresultat 654.000 547.000 274.000 500.000 903.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 316.000 379.000 475.000 552.000 629.000
Sum varige driftsmidler 316.000 379.000 475.000 552.000 629.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.013.000 999.000 69.000 76.000 95.000
Sum anleggsmidler 1.329.000 1.378.000 544.000 628.000 724.000
Varebeholdning 347.000 338.000 386.000 376.000 286.000
Kundefordringer 1.037.000 1.355.000 868.000 1.065.000 1.305.000
Andre fordringer 19.000 37.000 25.000 23.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.367.000 1.376.000 2.399.000 2.122.000 1.821.000
Sum omløpsmidler 3.770.000 3.107.000 3.678.000 3.586.000 3.415.000
Sum eiendeler 5.099.000 4.485.000 4.222.000 4.214.000 4.139.000
Sum opptjent egenkapital 3.870.000 3.416.000 3.019.000 2.894.000 2.644.000
Sum egenkapital 3.974.000 3.520.000 3.123.000 2.998.000 2.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 33.000 32.000 33.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 33.000 32.000 33.000 31.000
Leverandørgjeld 147.000 103.000 198.000 221.000 380.000
Betalbar skatt 193.000 170.000 90.000 179.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 459.000 377.000 468.000 414.000 477.000
Utbytte -200.000 -150.000 -150.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 99.000 132.000 162.000 119.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 932.000 1.068.000 1.183.000 1.361.000
Sum gjeld og egenkapital 5.099.000 4.485.000 4.223.000 4.214.000 4.140.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.672.000 2.175.000 2.610.000 2.403.000 2.054.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3 3.4 3.0 2.5
Likviditetsgrad 2 3.1 3 3.1 2.8 2.3
Soliditet 77.9 78.5 7 71.1 66.4
Resultatgrad 19.9 14.5 8.1 16.3 26.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 16.5 1 8.6 16.2 29.9
Signatur
05.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex