Land Sag Og Høvleri As
Juridisk navn:  Land Sag Og Høvleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61122269
Gamlevegen 86 GAMLEVEGEN 86 Fax:
2879 Odnes 2879 Odnes
Fylke: Kommune:
Oppland Søndre Land
Org.nr: 911838397
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/23/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.5%
Resultat  
  
-1179.66%
Egenkapital  
  
-17.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 25.276.000 23.733.000 20.991.000 16.080.000 18.073.000
Resultat: -637.000 59.000 287.000 -1.415.000 14.000
Egenkapital: 2.387.000 2.892.000 2.854.000 2.697.000 3.751.000
Regnskap for  Land Sag Og Høvleri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 25.276.000 23.733.000 20.991.000 16.080.000 18.073.000
Driftskostnader -25.324.000 -23.035.000 -20.122.000 -16.853.000 -17.545.000
Driftsresultat -48.000 697.000 868.000 -772.000 527.000
Finansinntekter 3.000 7.000 5.000 3.000 3.000
Finanskostnader -593.000 -646.000 -586.000 -645.000 -517.000
Finans -590.000 -639.000 -581.000 -642.000 -514.000
Resultat før skatt -637.000 59.000 287.000 -1.415.000 14.000
Skattekostnad 133.000 -21.000 -80.000 361.000 -4.000
Årsresultat -504.000 37.000 207.000 -1.054.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.174.000 6.250.000 7.092.000 6.335.000 6.460.000
Sum omløpsmidler 6.807.000 7.612.000 6.228.000 5.263.000 5.907.000
Sum eiendeler 12.981.000 13.862.000 13.320.000 11.598.000 12.367.000
Sum opptjent egenkapital -1.046.000 -542.000 -579.000 -786.000 268.000
Sum egenkapital 2.387.000 2.892.000 2.854.000 2.697.000 3.751.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.617.000 5.983.000 6.349.000 3.899.000
Sum kortsiktig gjeld 5.344.000 5.353.000 4.483.000 2.552.000 4.717.000
Sum gjeld og egenkapital 12.981.000 13.861.000 13.320.000 11.598.000 12.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.404.000 23.613.000 20.918.000 16.075.000 17.794.000
Andre inntekter 872.000 121.000 73.000 5.000 279.000
Driftsinntekter 25.276.000 23.733.000 20.991.000 16.080.000 18.073.000
Varekostnad -12.019.000 -13.028.000 -10.465.000 -8.004.000 -10.583.000
Lønninger -4.788.000 -5.008.000 -4.736.000 -3.458.000 -3.758.000
Avskrivning -735.000 -750.000 -602.000 -493.000 -372.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.326.000 -5.474.000 -4.820.000 -3.945.000 -4.320.000
Driftskostnader -25.324.000 -23.035.000 -20.122.000 -16.853.000 -17.545.000
Driftsresultat -48.000 697.000 868.000 -772.000 527.000
Finansinntekter 3.000 7.000 5.000 3.000 3.000
Finanskostnader -593.000 -646.000 -586.000 -645.000 -517.000
Finans -590.000 -639.000 -581.000 -642.000 -514.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -504.000 37.000 207.000 -1.054.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 300.000 167.000 188.000 268.000 0
Fast eiendom 2.694.000 2.267.000 2.358.000 2.449.000 2.537.000
Maskiner anlegg 3.132.000 3.752.000 4.546.000 3.618.000 3.923.000
Driftsløsøre 48.000 64.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.874.000 6.083.000 6.904.000 6.067.000 6.460.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.174.000 6.250.000 7.092.000 6.335.000 6.460.000
Varebeholdning 4.493.000 5.949.000 4.724.000 4.223.000 5.176.000
Kundefordringer 2.069.000 1.350.000 1.068.000 873.000 591.000
Andre fordringer 108.000 117.000 249.000 37.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 195.000 187.000 129.000 91.000
Sum omløpsmidler 6.807.000 7.612.000 6.228.000 5.263.000 5.907.000
Sum eiendeler 12.981.000 13.862.000 13.320.000 11.598.000 12.367.000
Sum opptjent egenkapital -1.046.000 -542.000 -579.000 -786.000 268.000
Sum egenkapital 2.387.000 2.892.000 2.854.000 2.697.000 3.751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.229.000 2.660.000 912.000 895.000 2.598.000
Sum langsiktig gjeld 5.250.000 5.617.000 5.983.000 6.349.000 3.899.000
Leverandørgjeld 1.337.000 1.163.000 2.114.000 1.016.000 1.666.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 706.000 675.000 390.000 309.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.072.000 854.000 1.066.000 332.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 5.344.000 5.353.000 4.483.000 2.552.000 4.717.000
Sum gjeld og egenkapital 12.981.000 13.861.000 13.320.000 11.598.000 12.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.463.000 2.259.000 1.745.000 2.711.000 1.190.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 2.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2
Soliditet 18.4 20.9 21.4 23.3 30.3
Resultatgrad -0.2 2.9 4.1 -4.8 2.9
Rentedekningsgrad -0.1 1.1 1.5 -1.2 1.0
Gjeldsgrad 4.4 3.8 3.7 3.3 2.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 5.1 6.6 -6.6 4.3
Signatur
03.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex