Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landbrukstenester Hå Sa
Juridisk navn:  Landbrukstenester Hå Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90058324
Jadarvegen 26B Jadarvegen 26B Fax: 51799760
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 971454709
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 945
Etableringsdato: 6/22/1982
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.55%
Resultat  
  
-18.33%
Egenkapital  
  
0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 71.575.000 69.796.000 68.331.000 68.029.000 62.564.000
Resultat: 98.000 120.000 91.000 -26.000 258.000
Egenkapital: 4.172.000 4.137.000 4.094.000 4.071.000 4.117.000
Regnskap for  Landbrukstenester Hå Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71.575.000 69.796.000 68.331.000 68.029.000 62.564.000
Driftskostnader -71.557.000 -69.755.000 -68.318.000 -68.493.000 -62.856.000
Driftsresultat 18.000 41.000 12.000 -464.000 -292.000
Finansinntekter 80.000 78.000 78.000 778.000 612.000
Finanskostnader 0 0 0 -340.000 -63.000
Finans 80.000 78.000 78.000 438.000 549.000
Resultat før skatt 98.000 120.000 91.000 -26.000 258.000
Skattekostnad -64.000 -77.000 -68.000 -21.000 -24.000
Årsresultat 34.000 42.000 23.000 -46.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.505.000 21.893.000 21.862.000 22.633.000 18.494.000
Sum eiendeler 22.505.000 21.893.000 21.862.000 22.633.000 18.494.000
Sum opptjent egenkapital 4.047.000 4.013.000 3.971.000 3.948.000 3.995.000
Sum egenkapital 4.172.000 4.137.000 4.094.000 4.071.000 4.117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.333.000 17.755.000 17.768.000 18.562.000 14.376.000
Sum gjeld og egenkapital 22.505.000 21.892.000 21.862.000 22.632.000 18.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.575.000 69.796.000 68.331.000 68.029.000 62.564.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 71.575.000 69.796.000 68.331.000 68.029.000 62.564.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -70.723.000 -68.845.000 -67.494.000 -67.347.000 -61.722.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -834.000 -910.000 -824.000 -1.146.000 -1.134.000
Driftskostnader -71.557.000 -69.755.000 -68.318.000 -68.493.000 -62.856.000
Driftsresultat 18.000 41.000 12.000 -464.000 -292.000
Finansinntekter 80.000 78.000 78.000 778.000 612.000
Finanskostnader 0 0 0 -340.000 -63.000
Finans 80.000 78.000 78.000 438.000 549.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 42.000 23.000 -46.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.148.000 3.268.000 4.375.000 5.815.000 4.668.000
Andre fordringer 389.000 412.000 402.000 395.000 388.000
Sum investeringer 0 0 0 0 4.366.000
Kasse, bank 17.968.000 18.213.000 17.085.000 16.423.000 9.072.000
Sum omløpsmidler 22.505.000 21.893.000 21.862.000 22.633.000 18.494.000
Sum eiendeler 22.505.000 21.893.000 21.862.000 22.633.000 18.494.000
Sum opptjent egenkapital 4.047.000 4.013.000 3.971.000 3.948.000 3.995.000
Sum egenkapital 4.172.000 4.137.000 4.094.000 4.071.000 4.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 38.000 9.000 34.000 90.000
Betalbar skatt 64.000 77.000 68.000 21.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 7.883.000 7.830.000 7.860.000 8.704.000 5.510.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.368.000 9.809.000 9.831.000 9.804.000 8.752.000
Sum kortsiktig gjeld 18.333.000 17.755.000 17.768.000 18.562.000 14.376.000
Sum gjeld og egenkapital 22.505.000 21.892.000 21.862.000 22.632.000 18.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.172.000 4.138.000 4.094.000 4.071.000 4.118.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 18.5 18.9 18.7 18.0 22.3
Resultatgrad 0 0.1 0 -0.7 -0.5
Rentedekningsgrad 0.9 5.1
Gjeldsgrad 4.4 4.3 4.3 4.6 3.5
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.5 0.4 1.4 1.7
Signatur
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex