Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76201410
Kleiva Kleiva Fax: 75655771
8404 Sortland 8404 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 970921621
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 106
Etableringsdato: 9/1/1974 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: vesterålen landbrukstjenester
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Bøndernes Regnskapslag Arl Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
12.66%
Resultat  
  
-35.8%
Egenkapital  
  
6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.349.000 14.512.000 14.961.000 17.982.000 17.355.000
Resultat: 156.000 243.000 381.000 547.000 389.000
Egenkapital: 1.969.000 1.856.000 1.677.000 2.261.000 1.871.000
Regnskap for  Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.349.000 14.512.000 14.961.000 17.982.000 17.355.000
Driftskostnader -16.200.000 -14.274.000 -14.597.000 -17.456.000 -17.002.000
Driftsresultat 149.000 239.000 364.000 526.000 353.000
Finansinntekter 7.000 4.000 17.000 22.000 40.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 7.000 4.000 16.000 21.000 36.000
Resultat før skatt 156.000 243.000 381.000 547.000 389.000
Skattekostnad -42.000 -64.000 -99.000 -157.000 -112.000
Årsresultat 113.000 179.000 281.000 390.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 101.000 71.000 113.000 102.000
Sum omløpsmidler 4.846.000 4.436.000 4.142.000 5.404.000 4.452.000
Sum eiendeler 4.940.000 4.537.000 4.213.000 5.517.000 4.554.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.856.000 1.677.000 2.261.000 1.871.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.856.000 1.677.000 2.261.000 1.871.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Sum kortsiktig gjeld 2.971.000 2.680.000 2.536.000 3.256.000 2.655.000
Sum gjeld og egenkapital 4.940.000 4.536.000 4.213.000 5.517.000 4.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.347.000 14.509.000 14.814.000 17.896.000 16.969.000
Andre inntekter 2.000 3.000 147.000 86.000 386.000
Driftsinntekter 16.349.000 14.512.000 14.961.000 17.982.000 17.355.000
Varekostnad 0 0 -6.000 -202.000 -849.000
Lønninger -14.704.000 -12.765.000 -12.403.000 -14.564.000 -13.148.000
Avskrivning -11.000 -23.000 -29.000 -25.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.485.000 -1.486.000 -2.159.000 -2.665.000 -2.994.000
Driftskostnader -16.200.000 -14.274.000 -14.597.000 -17.456.000 -17.002.000
Driftsresultat 149.000 239.000 364.000 526.000 353.000
Finansinntekter 7.000 4.000 17.000 22.000 40.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans 7.000 4.000 16.000 21.000 36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 179.000 281.000 390.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 72.000 38.000 36.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 28.000 32.000 76.000 41.000
Sum varige driftsmidler 16.000 28.000 32.000 76.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 94.000 101.000 71.000 113.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 833.000 1.261.000 1.213.000 2.030.000 1.246.000
Andre fordringer 113.000 198.000 80.000 147.000 156.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.900.000 2.976.000 2.849.000 3.227.000 3.050.000
Sum omløpsmidler 4.846.000 4.436.000 4.142.000 5.404.000 4.452.000
Sum eiendeler 4.940.000 4.537.000 4.213.000 5.517.000 4.554.000
Sum opptjent egenkapital 1.969.000 1.856.000 1.677.000 2.261.000 1.871.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.856.000 1.677.000 2.261.000 1.871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 28.000
Leverandørgjeld 99.000 109.000 114.000 218.000 282.000
Betalbar skatt 45.000 98.000 102.000 133.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 1.323.000 1.116.000 1.004.000 1.403.000 926.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.503.000 1.357.000 1.315.000 1.501.000 1.344.000
Sum kortsiktig gjeld 2.971.000 2.680.000 2.536.000 3.256.000 2.655.000
Sum gjeld og egenkapital 4.940.000 4.536.000 4.213.000 5.517.000 4.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.875.000 1.756.000 1.606.000 2.148.000 1.797.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7
Soliditet 39.9 40.9 39.8 41.0 41.1
Resultatgrad 0.9 1.6 2.4 2.9 2.0
Rentedekningsgrad 3 548.0 98.3
Gjeldsgrad 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.2 5.4 9 9.9 8.6
Signatur
06.07.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex