Landkjenning AS
Juridisk navn:  Landkjenning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95905423
Mulevegen 23 Mulevegen 23 Fax:
5947 Fedje 5947 Fedje
Fylke: Kommune:
Hordaland Fedje
Org.nr: 987017392
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/28/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Moen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.4%
Resultat  
  
-106%
Egenkapital  
  
-0.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 68.000 1.214.000 2.384.000 520.000 2.963.000
Resultat: -85.000 1.416.000 -224.000 -235.000 85.000
Egenkapital: 13.402.000 13.443.000 12.212.000 12.342.000 12.376.000
Regnskap for  Landkjenning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 68.000 1.214.000 2.384.000 520.000 2.963.000
Driftskostnader -327.000 -1.286.000 -2.627.000 -930.000 -3.146.000
Driftsresultat -259.000 -72.000 -243.000 -409.000 -184.000
Finansinntekter 254.000 1.526.000 19.000 174.000 270.000
Finanskostnader -80.000 -38.000 0 0 0
Finans 174.000 1.488.000 19.000 174.000 270.000
Resultat før skatt -85.000 1.416.000 -224.000 -235.000 85.000
Skattekostnad 43.000 -185.000 94.000 201.000 -23.000
Årsresultat -42.000 1.231.000 -130.000 -34.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 20.000 255.000 178.000 469.000
Sum omløpsmidler 14.063.000 14.748.000 13.349.000 13.847.000 14.490.000
Sum eiendeler 14.069.000 14.768.000 13.604.000 14.025.000 14.959.000
Sum opptjent egenkapital 12.902.000 12.943.000 11.712.000 11.842.000 11.876.000
Sum egenkapital 13.402.000 13.443.000 12.212.000 12.342.000 12.376.000
Sum langsiktig gjeld 529.000 701.000 920.000 1.253.000 1.608.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 624.000 472.000 429.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 14.069.000 14.768.000 13.604.000 14.024.000 14.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 1.452.000 2.146.000 520.000 2.963.000
Andre inntekter 9.000 -238.000 238.000 0 0
Driftsinntekter 68.000 1.214.000 2.384.000 520.000 2.963.000
Varekostnad -45.000 -532.000 -1.074.000 -130.000 -1.230.000
Lønninger -32.000 -354.000 -600.000 -86.000 -905.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -161.000 -291.000 -307.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -394.000 -792.000 -423.000 -704.000
Driftskostnader -327.000 -1.286.000 -2.627.000 -930.000 -3.146.000
Driftsresultat -259.000 -72.000 -243.000 -409.000 -184.000
Finansinntekter 254.000 1.526.000 19.000 174.000 270.000
Finanskostnader -80.000 -38.000 0 0 0
Finans 174.000 1.488.000 19.000 174.000 270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 1.231.000 -130.000 -34.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 11.000 17.000 22.000 33.000
Sum varige driftsmidler 6.000 11.000 17.000 178.000 469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 238.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 20.000 255.000 178.000 469.000
Varebeholdning 39.000 39.000 124.000 32.000 76.000
Kundefordringer 10.000 0 44.000 180.000 191.000
Andre fordringer 11.000 20.000 10.000 14.000 44.000
Sum investeringer 6.961.000 2.000.000 10.631.000 12.605.000 5.226.000
Kasse, bank 7.042.000 12.689.000 2.540.000 1.016.000 8.953.000
Sum omløpsmidler 14.063.000 14.748.000 13.349.000 13.847.000 14.490.000
Sum eiendeler 14.069.000 14.768.000 13.604.000 14.025.000 14.959.000
Sum opptjent egenkapital 12.902.000 12.943.000 11.712.000 11.842.000 11.876.000
Sum egenkapital 13.402.000 13.443.000 12.212.000 12.342.000 12.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 529.000 701.000 920.000 1.253.000 1.608.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 529.000 701.000 920.000 1.253.000 1.608.000
Leverandørgjeld 28.000 34.000 74.000 77.000 5.000
Betalbar skatt 129.000 404.000 239.000 320.000 536.000
Skyldig offentlige avgifter -22.000 161.000 32.000 19.000 377.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 25.000 127.000 13.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 624.000 472.000 429.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 14.069.000 14.768.000 13.604.000 14.024.000 14.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.925.000 14.124.000 12.877.000 13.418.000 13.515.000
Likviditetsgrad 1 101.9 23.6 2 32.3 14.9
Likviditetsgrad 2 101.6 23.6 2 32.3 14.8
Soliditet 95.3 9 89.8 88.0 82.7
Resultatgrad -380.9 -5.9 -10.2 -78.7 -6.2
Rentedekningsgrad -3.2 -1.9
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 9.8 -1.6 -1.7 0.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex