Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landro Elektro AS
Juridisk navn:  Landro Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56322310
Idrettsveien Idrettsveien Fax: 56322311
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 980377385
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/14/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.2%
Resultat  
  
-114.35%
Egenkapital  
  
-5.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.353.000 18.135.000 14.599.000 10.423.000 12.750.000
Resultat: -128.000 892.000 721.000 -183.000 856.000
Egenkapital: 2.405.000 2.533.000 1.813.000 1.475.000 1.658.000
Regnskap for  Landro Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.353.000 18.135.000 14.599.000 10.423.000 12.750.000
Driftskostnader -18.503.000 -17.248.000 -13.886.000 -10.606.000 -11.898.000
Driftsresultat -150.000 887.000 712.000 -183.000 851.000
Finansinntekter 27.000 8.000 9.000 8.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 -7.000 -4.000
Finans 22.000 5.000 9.000 1.000 5.000
Resultat før skatt -128.000 892.000 721.000 -183.000 856.000
Skattekostnad 0 -172.000 -159.000 0 -182.000
Årsresultat -128.000 720.000 562.000 -183.000 674.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 392.000 491.000 111.000 401.000
Sum omløpsmidler 5.363.000 5.759.000 4.587.000 3.339.000 3.720.000
Sum eiendeler 5.777.000 6.151.000 5.078.000 3.450.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 2.305.000 2.433.000 1.713.000 1.375.000 1.558.000
Sum egenkapital 2.405.000 2.533.000 1.813.000 1.475.000 1.658.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.372.000 3.615.000 3.265.000 1.974.000 2.463.000
Sum gjeld og egenkapital 5.778.000 6.151.000 5.078.000 3.449.000 4.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.113.000 18.059.000 14.598.000 10.421.000 12.687.000
Andre inntekter 240.000 76.000 1.000 2.000 63.000
Driftsinntekter 18.353.000 18.135.000 14.599.000 10.423.000 12.750.000
Varekostnad -9.096.000 -8.685.000 -6.144.000 -4.412.000 -4.547.000
Lønninger -6.981.000 -6.873.000 -6.063.000 -4.805.000 -5.806.000
Avskrivning -148.000 -121.000 -184.000 -142.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.278.000 -1.569.000 -1.495.000 -1.247.000 -1.349.000
Driftskostnader -18.503.000 -17.248.000 -13.886.000 -10.606.000 -11.898.000
Driftsresultat -150.000 887.000 712.000 -183.000 851.000
Finansinntekter 27.000 8.000 9.000 8.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -3.000 0 -7.000 -4.000
Finans 22.000 5.000 9.000 1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -224.000 0 0
Årsresultat -128.000 720.000 562.000 -183.000 674.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 24.000 31.000 38.000 0 0
Fast eiendom 0 3.000 6.000 9.000 12.000
Maskiner anlegg 14.000 17.000 0 0 0
Driftsløsøre 368.000 333.000 442.000 97.000 389.000
Sum varige driftsmidler 382.000 353.000 448.000 106.000 401.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 5.000 5.000 0
Sum anleggsmidler 414.000 392.000 491.000 111.000 401.000
Varebeholdning 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Kundefordringer 2.732.000 1.419.000 2.348.000 985.000 973.000
Andre fordringer 620.000 522.000 343.000 350.000 337.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.998.000 3.805.000 1.883.000 1.990.000 2.397.000
Sum omløpsmidler 5.363.000 5.759.000 4.587.000 3.339.000 3.720.000
Sum eiendeler 5.777.000 6.151.000 5.078.000 3.450.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 2.305.000 2.433.000 1.713.000 1.375.000 1.558.000
Sum egenkapital 2.405.000 2.533.000 1.813.000 1.475.000 1.658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.551.000 1.811.000 1.435.000 906.000 946.000
Betalbar skatt 0 172.000 159.000 0 182.000
Skyldig offentlige avgifter 1.114.000 903.000 742.000 542.000 703.000
Utbytte 0 0 -224.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 707.000 729.000 705.000 526.000 631.000
Sum kortsiktig gjeld 3.372.000 3.615.000 3.265.000 1.974.000 2.463.000
Sum gjeld og egenkapital 5.778.000 6.151.000 5.078.000 3.449.000 4.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.991.000 2.144.000 1.322.000 1.365.000 1.257.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.4 1.7 1.6
Soliditet 41.6 41.2 35.7 42.8 40.2
Resultatgrad -0.8 4.9 4.9 -1.8 6.7
Rentedekningsgrad 295.7 -26.1 215.0
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.8 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.1 14.6 14.2 -5.1 20.9
Signatur
25.11.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.11.2009
JOHN-INGE LANDRO
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex