Landsbylegane Stord AS
Juridisk navn:  Landsbylegane Stord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53404230
Postboks 53 Torgbakken 2 Fax: 53404233
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 983387195
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
41.67%
Egenkapital  
  
-23.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.020.000 3.071.000 2.848.000 2.727.000 2.772.000
Resultat: -14.000 -24.000 -41.000 35.000 80.000
Egenkapital: 42.000 55.000 79.000 120.000 93.000
Regnskap for  Landsbylegane Stord AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.020.000 3.071.000 2.848.000 2.727.000 2.772.000
Driftskostnader -3.034.000 -3.095.000 -2.889.000 -2.693.000 -2.692.000
Driftsresultat -14.000 -24.000 -41.000 35.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -24.000 -41.000 35.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 -7.000 -21.000
Årsresultat -14.000 -24.000 -41.000 27.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 485.000 416.000 445.000 523.000 588.000
Sum eiendeler 485.000 416.000 445.000 523.000 591.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -5.000 19.000 60.000 32.000
Sum egenkapital 42.000 55.000 79.000 120.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 444.000 360.000 365.000 402.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 416.000 445.000 523.000 591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.160.000 2.931.000 2.848.000 2.727.000 2.772.000
Andre inntekter -140.000 140.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.020.000 3.071.000 2.848.000 2.727.000 2.772.000
Varekostnad -328.000 -339.000 -305.000 0 0
Lønninger -1.684.000 -1.632.000 -1.592.000 -1.445.000 -1.348.000
Avskrivning 0 0 0 -3.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -1.124.000 -992.000 -1.245.000 -1.331.000
Driftskostnader -3.034.000 -3.095.000 -2.889.000 -2.693.000 -2.692.000
Driftsresultat -14.000 -24.000 -41.000 35.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -24.000 -41.000 27.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 140.000 80.000 2.000 2.000
Andre fordringer 67.000 66.000 37.000 164.000 290.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 418.000 210.000 193.000 356.000 297.000
Sum omløpsmidler 485.000 416.000 445.000 523.000 588.000
Sum eiendeler 485.000 416.000 445.000 523.000 591.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -5.000 19.000 60.000 32.000
Sum egenkapital 42.000 55.000 79.000 120.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 18.000 37.000 71.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 7.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 77.000 76.000 78.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 265.000 253.000 245.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 444.000 360.000 365.000 402.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 486.000 416.000 445.000 523.000 591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 56.000 80.000 121.000 90.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2
Soliditet 8.6 13.3 17.8 2 15.7
Resultatgrad -0.5 -0.8 -1.4 1.3 2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.6 6.5 4.6 3.4 5.4
Total kapitalrentabilitet -2.9 -5.8 -9.2 6.7 13.5
Signatur
21.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex