Landsforeningen For Slagrammede Hordaland
Juridisk navn:  Landsforeningen For Slagrammede Hordaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91866074
Nygårdsmyren 1 Nygårdsmyren 1 Fax: 55119951
5165 Laksevåg 5165 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994656333
Aksjekapital: 306.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1987 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.95%
Resultat  
  
102.78%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 39.000 95.000 120.000
Resultat: 1.000 -36.000 36.000
Egenkapital: 306.000 306.000 342.000
Regnskap for  Landsforeningen For Slagrammede Hordaland
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 39.000 95.000 120.000
Driftskostnader -38.000 -131.000 -84.000
Driftsresultat 1.000 -36.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 -36.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 306.000 306.000 342.000
Sum eiendeler 306.000 306.000 342.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 306.000 306.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 306.000 306.000 342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 10.000 18.000
Andre inntekter 0 85.000 101.000
Driftsinntekter 39.000 95.000 120.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -131.000 -84.000
Driftskostnader -38.000 -131.000 -84.000
Driftsresultat 1.000 -36.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 306.000 306.000 342.000
Sum omløpsmidler 306.000 306.000 342.000
Sum eiendeler 306.000 306.000 342.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 306.000 306.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 306.000 306.000 342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 306.000 342.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad 2.6 -37.9 3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.3 -11.8 10.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex