Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsforeningen Mot Fordøyelses- Sykdommer
Juridisk navn:  Landsforeningen Mot Fordøyelses- Sykdommer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 88005021
Postboks 808 Sentrum Hulbergvegen 118 Fax: 88005031
0104 Oslo 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 976864271
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/30/1987
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.83%
Resultat  
  
18.69%
Egenkapital  
  
55.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2015 2014 2013
Omsetning: 4.094.000 3.059.000 2.846.000 2.910.000 2.310.000
Resultat: 616.000 519.000 -51.000 -1.000 68.000
Egenkapital: 1.732.000 1.115.000 481.000 532.000 533.000
Regnskap for  Landsforeningen Mot Fordøyelses- Sykdommer
Resultat 2018 2017 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.094.000 3.059.000 2.846.000 2.910.000 2.310.000
Driftskostnader -3.490.000 -2.549.000 -2.907.000 -2.916.000 -2.245.000
Driftsresultat 604.000 510.000 -61.000 -6.000 64.000
Finansinntekter 13.000 10.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 10.000 10.000 5.000 3.000
Resultat før skatt 616.000 519.000 -51.000 -1.000 68.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 616.000 519.000 -51.000 -1.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 80.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.830.000 2.208.000 832.000 1.194.000 1.582.000
Sum eiendeler 2.830.000 2.208.000 912.000 1.194.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.732.000 1.115.000 481.000 532.000 533.000
Sum egenkapital 1.732.000 1.115.000 481.000 532.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.093.000 431.000 661.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 2.830.000 2.208.000 912.000 1.193.000 1.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 7.000 0 0 0
Andre inntekter 4.081.000 3.052.000 2.846.000 2.910.000 2.310.000
Driftsinntekter 4.094.000 3.059.000 2.846.000 2.910.000 2.310.000
Varekostnad -507.000 -179.000 -275.000 -195.000 -221.000
Lønninger -1.273.000 -973.000 -874.000 -768.000 -700.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.710.000 -1.397.000 -1.758.000 -1.953.000 -1.324.000
Driftskostnader -3.490.000 -2.549.000 -2.907.000 -2.916.000 -2.245.000
Driftsresultat 604.000 510.000 -61.000 -6.000 64.000
Finansinntekter 13.000 10.000 10.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 10.000 10.000 5.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 616.000 519.000 -51.000 -1.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 80.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 80.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 80.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 226.000 144.000 109.000 160.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.500.000 2.062.000 723.000 1.034.000 1.482.000
Sum omløpsmidler 2.830.000 2.208.000 832.000 1.194.000 1.582.000
Sum eiendeler 2.830.000 2.208.000 912.000 1.194.000 1.582.000
Sum opptjent egenkapital 1.732.000 1.115.000 481.000 532.000 533.000
Sum egenkapital 1.732.000 1.115.000 481.000 532.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 368.000 214.000 33.000 41.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 69.000 63.000 53.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 666.000 809.000 334.000 567.000 879.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 1.093.000 431.000 661.000 1.049.000
Sum gjeld og egenkapital 2.830.000 2.208.000 912.000 1.193.000 1.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.732.000 1.115.000 401.000 533.000 533.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2 1.9 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2 2.0 1.9 1.6
Soliditet 61.2 50.5 52.7 44.6 33.7
Resultatgrad 14.8 16.7 -2.1 -0.2 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1 0.9 1.2 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.8 23.6 -5.6 -0.1 4.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex