Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landskraft AS
Juridisk navn:  Landskraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97045731
C/o Terje Landsgård Uvdal Fax:
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 993230944
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/21/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.82%
Resultat  
  
-83.73%
Egenkapital  
  
2.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 105.000 275.000 50.000 67.000 65.000
Resultat: 34.000 209.000 76.000 40.000 61.000
Egenkapital: 951.000 928.000 768.000 704.000 671.000
Regnskap for  Landskraft AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 105.000 275.000 50.000 67.000 65.000
Driftskostnader -101.000 -106.000 -16.000 -66.000 -26.000
Driftsresultat 4.000 170.000 34.000 2.000 39.000
Finansinntekter 54.000 50.000 49.000 44.000 49.000
Finanskostnader -24.000 -11.000 -7.000 -6.000 -27.000
Finans 30.000 39.000 42.000 38.000 22.000
Resultat før skatt 34.000 209.000 76.000 40.000 61.000
Skattekostnad -11.000 -49.000 -12.000 -7.000 0
Årsresultat 23.000 160.000 64.000 33.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.285.000 1.325.000 1.172.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 104.000 447.000 151.000 95.000 224.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.732.000 1.476.000 1.267.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 757.000 734.000 574.000 510.000 477.000
Sum egenkapital 951.000 928.000 768.000 704.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 662.000 662.000 0 0 197.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 143.000 709.000 563.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.733.000 1.477.000 1.267.000 1.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 275.000 50.000 67.000 65.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 105.000 275.000 50.000 67.000 65.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -61.000 -37.000 -24.000 -37.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -69.000 8.000 -29.000 -26.000
Driftskostnader -101.000 -106.000 -16.000 -66.000 -26.000
Driftsresultat 4.000 170.000 34.000 2.000 39.000
Finansinntekter 54.000 50.000 49.000 44.000 49.000
Finanskostnader -24.000 -11.000 -7.000 -6.000 -27.000
Finans 30.000 39.000 42.000 38.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 160.000 64.000 33.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 1.285.000 1.325.000 1.172.000 1.160.000
Sum anleggsmidler 1.600.000 1.285.000 1.325.000 1.172.000 1.160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 70.000
Andre fordringer 65.000 57.000 49.000 58.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 390.000 102.000 29.000 105.000
Sum omløpsmidler 104.000 447.000 151.000 95.000 224.000
Sum eiendeler 1.704.000 1.732.000 1.476.000 1.267.000 1.384.000
Sum opptjent egenkapital 757.000 734.000 574.000 510.000 477.000
Sum egenkapital 951.000 928.000 768.000 704.000 671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 662.000 662.000 0 0 197.000
Leverandørgjeld 5.000 7.000 6.000 14.000 10.000
Betalbar skatt 11.000 49.000 12.000 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 78.000 19.000 17.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 9.000 672.000 524.000 496.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 143.000 709.000 563.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 1.704.000 1.733.000 1.477.000 1.267.000 1.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 304.000 -558.000 -468.000 -292.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.1 0.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 3.1 0.2 0.2 0.5
Soliditet 55.8 53.5 5 55.6 48.5
Resultatgrad 3.8 61.8 6 3 60.0
Rentedekningsgrad 0.2 15.5 4.9 0.3 3.3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet 3.4 12.7 5.6 3.6 6.4
Signatur
16.08.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex